אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים
זכרון יעקב
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
א
אבוטבול יוסףאלאור מיכאל
אבוטבול משהאלבו משה
אבידר-שחר גיאאלבלה יעקב
אביחזר יוסףאלוש יעקב
אברגיל יעקבאלחרר דוד
אברג'ל אשראלחרר ניר
אברהם אריהאלטפירו מיכאל
אברמוביץ' דודאליאס שאול
אגאי שלמהאליאש חיים
אדר בעזאליה מאיר
אדרי מרדכיאלימלך אליהו
אהרון דודאליעזר אברהם
אהרון משהאליעזר רון
אהרון ציוןאלישקוב מיכאל
אהרוני חייםאלישקשווילי רפאל
אואנונו שמעוןאלמליח מרדכי
אובניאן ולריןאלפר עידן
אוברוב ולידימיראלקד דוד
אוחנה נתןאמיר אהוד
אוחנה שלוםאנטר אלברט
אויזרץ אברהםאסולין אלי
אומפלט אלתראסולין אשר
אונגר הנריאסרף דוד
אורבך אברהםאסרף דניאל
אושר ברלאפללו דוד
אושרי דניאלאפריאט דוד
אזולאי אברהםאפרת חיים
איזן דודאפשטיין אליהו
איטח יוסףאפשטיין יעקב
אייזנרייך דודאקוקה אליהו
אייל יונתןאקסלרוד נתן
איילון מרקאקשטיין משה
אילוז ניסיםאראמה אליהו
אילון אבישיארביב פנחס
אילון צביארבל יחיאל
אילת דבארג'ואן דוד
אינגבר יחזקאלארואטי יצחק
אינדיג יהודהאריאב שי
אינהורן שמואלארליך אפריים
איצקוביץ' מאיראשכנזי מרדכי
אירום משהאשל רונן
אלאב רמאון
 
ב
באום אוריבן לולו פנחס
בגלייבטר מרדכיבן מלך משה
בובי משהבן נון אברהם
בודקי עזריהבן נעים פנחס
בוחבוט אליהובן נתן רועי
בוחבוט צ'רליבן סירה משה
בוכהייסטר נתןבן סעיד סידני
בוכוולטר ורדהבן עמי שמואל
בוציאן משהבן עמרם יגאל
בוקטוס חייםבן שבת יוסף
בוקריס יוסףבן שושן ציון
בורוש אליסףבן שימול מרדכי
בוריה בצלאלבן שלום חגי
בורנשטיין חייםבן שמחה - פרידזון שלום
בורנשטיין רונןבנדל גיל
בושרי אריהבנדרמכר יהושע
בחרי מרדכיבנוליאל יעקב
בידרס מנחםבניסטי אדמונד
ביהם יובלבניפלח רפאל
ביטון אלוןבסטיקר אילן
ביטון יעישבק יעקב
ביטון משהבקאל אברהם
בייסקי חייםבקמן נחמיה
בינדר יוסףבר אילן עזריאל
ביתן נירבר זאב אברהם
בכור דודבר ששת ויקטור
בכר מרדכיבר ששת יצחק
בל עופרברגר אריק
בלאט משהברדוגו יקי
בלבול דןברודי אידן
בלוך שבחברוט אברהם
בלון אמירברוך רפי
בלידשטיין אריהברום דוד
בלינקוב עמירםברונר רוברט
בן אבו ז'קברוקס דוד
בן איסטי שמעוןברוקר חיים
בן ארוש יהודהברלס אמציה
בן ברוך מנחםברמור מרדכי
בן ברק יהושעברמי יהודה
בן דיין איזקברנדס יובל
בן חורין יגאלברנהיים דן
בן חיים אילןברעם ברנשטיין אבי
בן יוסף דבברקוביץ' דוד
בן יצחק שמעוןברקוביץ' ווילהלם
בן ישי אורןברשביצקי רפאל
בן ישי צבי
 
ג
גבאי מכלוףגטו יוסף
גבאי עמרםגילפורד פרנק
גבאי שלמהגלאם רחמים
גבאי שמואלגמדני סאלם
גביזון עמוסגמזו נחום
גדפור יורםג'מיל סלים
גובראן ראיקגנאח אשר
גוגנהיים אבנרגנדלמן שלום
גוטמן רוןגנדלר טוביה
גוילי גבריאלגנני אילן
גולדברג משהגנץ אפריים
גולדברויט בוריסגנץ יחזקאל
גולדמן חוהגרוס יעקב
גולדפינגר שמואלגרוסברד חנינא
גולדשטיין יוחנןגרוסמן ברוך
גולדשטיין ירחמיאלגרוסמן ברוך
גולדשטיין שמעוןגרטוגן אדוארד
גולדשמידט אוריאלגרינברג אברהם
גולומב משהגרינולד אביתר
גולי אמנוןגרמן יגאל
גולן נחוםגרנות בנימין
גונן יואבג'רסי יעקב
גונן עומריגרסי יקים
גורביץ' אריהגרעיני אמיר
גורליק בוריסגרש שמואל
גורן חנהגתרמון יורם
 
ד
דהאן ז'אקדיטשי ארמונד
דהן מוריסדיין אברהם
דואדי דודדיין יוסף
דובר ברוךדן נחום
דובריש נחמיהדניאלי דניאל
דוד אליהודנינו סלומון
דוד יונהדנינו שלמה
דוד לוידנקנר משה
דוליצקי נחמןדרור יעקב
דורון זהרדרורי חיים
דורנשטרייך אריהדרעי יעקב
דטל מיכאל
 
ה
האוזר ראובןהלמן אורי
הוטנר יונההלר צבי
הורוביץ יעקבהנדלר דוד
היבשמן דבהראל מיכאל
הירש אוריהראל נועם
הלוי אלוןהרמן אברהם
הללי יהושעהרשקוביץ פרידה
 
ו
ודס ג'ורג'וינפלד דוד
וולובלסקי בנימיןוינשל שאול
וולין אריהויסמונטסקי חיים
ווליץ דןויצמן שמעון
וידל שלוםועקנין אברהם
ויינר דניאלוקסברגר משה
ויליאמס סירילוקסלר פלטיאל
וינברגר ערןורדי ארי
וינוגרד ישעיהוורנר רון
וינטרפלד אליהוושדי נסים
 
ז
זגורסקי אלכסנדרזכריה שלמה
זוהר יוחנןזלוצבר חיים
זיבנברג ולדימירזליקסון אבנר
זיידה אביגדורזלמנוב רון
זייפר משהזעירא ניסים
זינר יאירזפרן מיכאל
זיתון אהרוןזרביב זאן-קלוד
זכות דודזריבי זאב
זכריה מאיר
 
ח
חביב עמוסחכמון יצחק
חגה אליהוחלמיש זוהר
חדד שמואלחלפון פנחס
חוברס אפריםחן מרדכי
חוג'ה שבתאיחנוכה משה
חולי ציוןחסון גבריאל
חורי ג'יררחפרי איתן
חזי יוסףחקלי רון
חטאב ישראלחרמון אהרון
חיון שמעון
 
ט
טאובה אריהטייכמן שלמה
טאובר חוהטלר דן
טבק אלכסנדרטנא ירמיהו
טובי הרצלטננבאום יעקב
טובל יעקבטסה יהושע
טורביץ יוסףטראום זאב
טזר אברהםטרבלסי הלל
טחן יוסףטרטקובסקי אברהם
טיאר יעקבטרכטנברוית ישראל
 
י
יאיר אברהםיפרח יצחק
יאיר אורהיפת אבנר
יוגב רםיפת אהרון
יודקוביץ' שלוםיצחקי אהרון
יום טוב יצחקיצחקי אורי
יונה יוסףיצחקי דב
יעקב אפריםירדן אילן
יעקב דניאלירדני חיים
יעקב רחמיםירושלמי יעקב
יעקובוביץ גילירקוני יצחק
יעקובס דודישראלוביץ' אברהם
יפה ששון
 
כ
כבודי אדמונדכהן משה
כביר אברהםכהן נפתלי
כהן אבנרכהן סולימן (שלמה)
כהן אהרוןכהן סמי
כהן אהרוןכהן עזרא
כהן אהרוןכהן שמאי
כהן דודכופר רוני
כהן הרצלכלב אברהם
כהן ויליאםכפיר גדעון
כהן יאירכץ דוד
כהן יהודהכץ לופו
כהן יורםכרמי אור
כהן ישראלכרמל שלמה
כהן מיכאלכתריאל רחמים
כהן מינה
 
ל
לב עמוסלוי משה
לביא ישעיהולוי סימן טוב
לביא צחלוי שמואל
לביוב אהרוןלוין אריה
לבין משהלוין בועז
לבן יוסףלוין דוד
לבנה יואבלוין שמעון
לבנון בן-ציוןלורבר זלמן
לבקוביץ' יהודהליאור אורן
לובטון יעקבליברייך צבי
לוגסי ציונהליברמן זאב
לוגסי שלמה (סלומון)לייבוביץ' אפריים
לוונברג ריימונדלייבוביץ' אריה
לוי אברהםלייטנר שמחה
לוי זוהרלילינג אייל
לוי חייםלנדסמן ניר
לוי יעקבלנקרי דוד
לוי לוילסקר יהודה
לוי ליאוןלשם אלחנן
לוי מרדכי
 
מ
מאושר יוחנןמלכה עידן
מאיו אברהםמלכה שלמה
מאיר זאבמלל שמואל
מאירי שקדמללה יהושע
מוזס סימוןמלצר ישראל
מויאל דוד (דדה)מלר שלמה
מוסינזון עידוממן דוד
מוצפי יוסףממן ניסים
מוקמל איתןמנדזלבסקי מרדכי
מור חייםמנדלסון יאיר
מור יוסף דניאלמנטל אריה
מור ירוןמנטליק דוד
מורבטי יוסףמנקר שמחה
מוש זאבמנשה אפרים
מזור אלוןמסינה ישעיהו
מזרחי אביעדמסקין אליהו
מזרחי דודמעטוף יעקב
מזרחי יצחקמצלאוי רוני
מזרחי מאירמצליח קמל
מזרחי מאירמצרי שבתאי
מזרחי מאירמקליס צבי
מזרחי שמואלמרגלית עופר
מחלו אליהומרוק יצחק
מטלון אליהומרסיאנו בנימין
מידין מרדכימרשיק גבריאל
מיטלמן עצמוןמשה אליהו
מילר יוסףמשה יעקב
מימוני אליהומשה ציון
מיראן גרשוןמשה שלמה
מירון אליעזרמשולם ברוך
מלאך אליהומשיח יעקב
מלכא שמואלמשעלי אלברט
מלכה דודמשרקי עופר
מלכה יוסףמתניה אהוד
מלכה משה
 
נ
נגאוקר בנימיןנחתומי אהרון
נובגובקר אליהונימני יוסף
נודלמן רודולףניסים יחזקאל
נויפלד ראובןניסים ינון
נזר יוסףניסנוב ארתור
נזר שלמהנסים אמנון
נזרי אשרנעים דוד
נחום דודנעים עזרא
נחום נירנעמן עוזיה
נחמד מאירנתן אלחנן
נחמן איתןנתנזון יצחק
 
ס
סגלוביץ' יוסףסמארה ריאד
סוחר שמואלסמואלוב אורי
סויסה ויקטורסספורטס גבריאל
סוכר משהסספורטס ראובן
סולוביס גדיסעדה אלן
סופר ניסיםסער ברק
סורק אברהםספוקויני דוד
סטאחי שלוםספינקלשטיין ישעיהו
סטזינסקי יגאלספיר יצחק
סטנקוב צביספרן שמואל
סיון עמיסקנדריון מאיר
סייג אביסרדס משה
סילוק אברהםסרוסי ניסים
סיני עמירסרי גלעד
סלנט יהודית
 
ע
עבדו יעקבעזריאל חנניה
עג'מי עזראעטור שלמה
עובד באריעיני ששון
עובדיה ג'ורג'עמדי מיכאל
עובדיה יחזקאלעמיר שמואל
עובדיה עזראעמלי ירחמיאל
עוקשי יואבעמנואל לטיף
עורקבי חייםעמרם אבינועם
עזר יהודהעמרמי אביבה
עזרא דודעצמון ראובן
עזרא הרצלעקיבא יוסף
עזרא רפי
 
פ
פדלון אלחיפנחסי יצחק
פולק עזראפסל יוסף
פולקה שלמהפסקל אדריאן
פומס יאירפסקל שלמה
פונצ'יק יעקבפסקרו יעקב
פורת יהודהפרבוזקין צבי
פורת יואלפרבמן רפאל
פז אורןפרדה אלכסנדר
פטל אביגדורפרויליך רומן
פטקין יזהרפרוקצ'ה יהודה
פיבקו ישראלפרחיה יעקב
פייביש טוביהפרטוש אלברט
פיינברג עמנואלפרידמן דוד
פינצי שאולפרידמן ירון
פינקלשטיין משהפרידמן נעמן
פיקמן יהודהפרייברט לייזר
פישר משהפרייזלר אברהם
פלג רןפריינטי יוסף-לוי
פלד אלוןפרלמוטר זאב
פלדמן (פלד) אמירפרפרה חיים
פליישמן יעקבפרץ יעקב
פלם משהפרץ יצחק
פלמן גבריאלפשיטיק אברהם-יעקוב
 
צ
צביאלי ישראלצור שאול-חי
צדוק יצחקצימרמן משה
צדוק רפאלציפין דוד
צהל יוסףצ'רסקי אלן
צור אייל
 
ק
קדושי יוסףקליינמן אליהו
קובה גיאקלימי עזרא
קוליץ אביעדקלינגר אבי
קולנגי משהקלמן שי
קומדי שבתאיקלס יגאל
קומיי יוחנןקנאריק מיכאל
קוממי מרדכיקנטור ישראל
קופ נפתליקסטון לירון
קופרמן נדבקצבי זבולון
קוקה אברהםקצ'נובסקי רפאל
קורח אלחנןקרון שלמה
קורלקר יוסףקריוטורו אריה
קורן יוחאיקריספין יעקב
קושי בנימיןקריצ'מן גיא
קידר אוריאלקרמר יורם
קיפר יוסףקרן בנימין
קלונר תנחוםקרני עידו
קליאוט שמעוןקרסיק אליעזר
קליין עידו
 
ר
ראנד מנחםרומנו עמוס
ראש גדעוןרוקח שמעון
רבי משהרושגולד ברק
רביד רוןרז טל
רביע דודרזין יובל
רובין הרצלרזפורקר חנוך
רווח יצחקרחמים דוד
רווח משהרחמים מאיר
רוזן רונןרטנובסקי דוד
רוזנברג צביריוין יחיאל
רוזנר מנדלרייס יצחק
רוזנר עלירנמר אדי
רוט עמוסרפאלוב עמנואל
רוטמנש יוסףרץ בועז
רוטשטיין ישעיהורשף דביר
 
ש
שאול אביבשיבר לירן
שבי אורישיבר משה
שבילי יצחקשיכמן ויקטור
שבת אליעזרשירזי יעקב
שבת אפריםשכטר אלנתן
שבת ג'ורג'שלום חיים
שבת יהודהשלום משה
שבתאי יוסףשלידור עודד
שבתאי יעקבשלפוברסקי יפתח
שבתאי רונישמואלי ינון (ג'ינג'י)
שגב קרלושמעוני אברהם
שהינו יוסףשמש יהושוע
שהרבני דודשמש יוסף
שובל דניאלשמש עובדיה
שובלי יוגבשניר(שינדלר) אברהם
שוורץ סולישנקר יצחק
שומר סולימןשפינר מאיר
שופמן יוסףשפירא דב
שוקרון משהשפירא יגאל
שורץ צבישפר יוסף
שורצמן בנימיןשר עירא
שורצמן מאירשרגאי יעקב
שושני אליעזרשרון (שרעבי) יוסף
שושני אלישעשרון אבינועם
שחורי משהשרטר משה חי
שחל חןשריבמן ניר
שטיגליץ מיכאלשריון יגאל
שטיינבוק פישלשרים ארז
שטייר מרדכישרעבי רחמים
שטרן יעקבששון אריה
שטרנליב סלו
 
ת
תורג'מן עמרםתמיר עקיבא
תמיר עקיבא
 


 
* אופן הצגת שמות החללים הינו כמופיע על גבי האנדרטה

צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן. במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל izkor@mod.gov.il.אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים

אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים

אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים

אתר הנצחה לחללי חיל התותחנים
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page