בית יד לבנים
תל אביב-יפו
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
א
אבהר אמנוןאלבום דוד
אבוטבול אברהםאלבז יוסף
אבוטבול חייםאלבלה יצחק-יוסף
אבוטבול משהאלבלה שמעיהו
אבוקאי אמנוןאלבסן אברהם
אבטיחי אליהואלברג שלום
אבטיחי יעקבאלגזי דויד
אבטיחי מנחםאלג'ים יעקב
אביאני ליאוראלגרנטי יאיר
אביבי משהאלדר אריה
אביגד רפאלאלדרוטי ישעיהו
אביגדור דודאלויא יעקב
אביגדור ישעיהואלון אלכסנדר
אביגדורי איתיאלון אסף
אבידר ראובןאלון דוד
אביהוד יעקבאלון ישראל
אביוב ניסןאלון מרדכי
אביטל חייםאלון שאול
אביטל טלאלוני אריה
אביכזר מרדכיאלוני דויד
אבינועם גלאלוני ישראל
אביעזר יוסףאלוני צבי
אביעני בועזאלחנן בנימין
אביצדק מאיראלחנתי משה
אביר אריאלהאלט מנחם
אבישר משהאלטובסקי אילן
אביתר יעקבאלטמן יהודה
אבלס שמואלאלטר יששכר
אבלקוש יוסףאלטשולר בת שבע
אבן טוב ישעיהואלי יוסף
אבן יוסףאלי ליאון
אבנון מנשהאליאסף דוד
אבנון שמואלאליגון מנשה
אבני אחיקםאלייב פנחס
אבני דודאלינה קרים
אבני יצחקאליעזר אברהם
אבני עמוסאליעזר כרמלה
אבני צביאלישע צבי
אבראני דודאלישע רפאל
אברבוך יצחקאלכסנברג שירה
אברג'ל דודאלכסנדר חנן
אברג'ל יעקבאלכסנדרוביץ דב
אברהם אליאלמוג אפרים
אברהם אריהאלמוג יורם
אברהם בנימיןאלמוזלינו יהודה
אברהם גיוראאלמוזלינו משה
אברהם זאב עודדאלמלח משה
אברהם חייםאלמליח דוד
אברהם מאיראלמלם לוי
אברהם עובדאלמלן יעקב
אברהמוב בכוראלמן אברהם
אברהמי אהרוןאלמן דוד
אברהמי דודאלסטר אפרים
אברהמי יהודהאלסטר ראובן
אברמוב אביגדוראלסידווי יעקב
אברמוב יעקבאלעזר אליעזר
אברמוביץ אברהםאלעזר בנימין
אברמוביץ אברהםאלפי יהורם
אברמוביץ איז'ואלפסי גדעון
אברמוביץ דודאלפסי שמעון
אברמוביץ יוליאןאלפרוביץ אלכסנדר
אברמוביץ ישראלאלפרון ראובן
אברמוביץ מאיר-אריהאלפרן יצחק
אגוזי שיאלקבץ משה
אגיוף ארנוןאלקבץ פרזנטי
אגמון אוריאלקובי שלמה
אגמון גילאלקיים סעדיה
אגמון רותאלקין בן-עמי
אגסי שמעוןאלקלעי אברהם
אגרסט יעקבאלקלעי אריה ליאון
אדוד ישראלאלקלעי יצחק
אדטו שלמהאלקריוב יעקב
אדלמן רפאל- יוסףאלקרייף גבריאל
אדלסון דניאלאלרום אפרים
אדלר אריהאמון ברוך
אדלר יעקבאמון משה
אדלר לאהאמינוב אברהם
אדלר מיכאלאמינוב יששכר
אדלר צילהאמינוף מאיר
אדלשטיין חנןאמיר בצלאל
אדלשטיין יהודהאמיתי מרדכי
אדם יקותיאלאמסלם רוברט
אדמוני שלוםאמעו מרדכי
אדר דבאמפר אברהם
אדר רותיאנגל עובדיה
אדרי דודאנגל עוזי-עזרא
אהלי יוסףאנגל שמואל
אהליאב זוהראנגלברג בר-גיורא
אהרון איתןאנג'לו יעקב
אהרון אליהואנגלר דורון
אהרון אליהואנגלשטיין יוסף
אהרון ויצמןאנטמן אלי
אהרון חנוךאנטר עובד
אהרון ציוןאנקלביץ אריאל
אהרון שלמהאנקלביץ עמירם
אהרונוב יעקבאסא דוד
אהרונוב עמוסאסא יעקב
אהרוני אהרוןאסא מנחם
אהרוני איסיאסואיד חי-מיכאל
אהרוני יוסףאסולין אברהם
אהרוני יפתאסולין אליהו
אהרוני מריםאסולין אסף
אהרוני צביאסמן קרל-רולף
אהרונסון ירחמיאלאסקרוב שמעון
אהרונסון מרדכיאסרף יצחק
אהרונסון שלמהאסרף יצחק
אהרן אלישעאפלבוים אסתר
אוברלנדר דןאפלבוים חיים
אוברפירסט עמירםאפלבוים שלמה
אוזילבסקי אברהםאפלבלט אמיר
אוחנה נתןאפלבלט יוסף
אולמן שמואלאפנשלק חיים
אולפן משהאפקוביץ יוסף
אומפלט אלתראפרים שבתאי
אונגער רפאלאפרת דוד
אונגר אליהואפרת חיים
אונסדורפר טוביהאפרת רפאל
אוסטרוב אריהאפרתי אהרון
אוסטרוביץ אהרוןאפרתי יובל
אוסלנדר לסלואפרתי שלמה
אוסלנדר עמרםאפשטיין יהודה
אוסמו יוסףאפשטיין יעקב
אוספיץ יהודהאפשטיין ישראל
אופיר יהונתןאפשטיין נתן
אופיר צביאצבעוני יורם
אופנהיים שרגאאציל דורון
אופנהיימר יעקבאציני ימין
אוצרו ישראלאצלן אהרון
אורבך אריהאקהויז שכנא
אורבך אריה לבאקהייזר ברוך
אורבך ישראלאקס מרדכי
אורבך מנחםאקסלרוד אליהו
אורבך משהאקראי אברהם
אורבך רודולףאקרי יעקב
אורטס שלוםאקריש מאיר
אורי מיכהאקרמן דב
אוריאלי אריהאקרמן יוסף
אורלינסקי איילהאקרמן ישראל
אורלינסקי עמיחיאקשטיין יצחק
אורליצקי יצחקאקשטיין יצחק
אורמנדו חיים מנחםאקשטיין נח
אורן אוריאראל דן
אורן איתמרארביב אלינור
אורן באריארביב יוסף
אורפלי יעקבארביטמן ישראל
אורפני ראובןארבל עודד
אושינסקי יחזקאלארבל שרון
אושרוביץ אלכסנדרארגוב נחמיה
אושרי אבינדבארגובי משה
אזולאי עמנואלארגמן עזריהו
אזולאי ראובןארד אברהם
אזולאי שלוםארד יואב
אזן יוסףארד עוזי
אזרק אבנרארדשטיין דב
אחבון יוסיארואטי יצחק
אחישר דןארואסטי אברהם
אחרק גבריאלארוואץ אברהם
אטאלי דודארום מרדכי
אטיאס שלמהארז יגאל
אטינגוף מיכאלארזואן שלמה
אטינגר דוריארזי מאיר
אטינגר שוע בת-שבעארזי מתתיהו
אטלס חייםארחה אברהם
איבזוב אלישעארטל צבי
איבניצקי דוידאריאב עמרי
איגלברג ישראלאריאל אהוד
אידי יעקבאריאל עודד
אידלסון מנחםאריאלי אברהם
איוב אבטליוןאריאלי נחום
איזביצקי אלהאריכא עמירם
איזירר גדארליך אברהם
איזנבוים דבארליך אורי
איזקוב אברהםארליך מנחם
איזקוב יעקבארנבי אהרון
איידנברג יחיאלארנדטהיים אריה
אייזלר דודארנון בנימין
אייזנברג בנימין-אריהארנון יעקב
אייזנברג משהארנון ירון
אייזנשטט אריהארצי אורלי
אייכלר בנימיןארצי יצחק (אקי)
אייל יונתןארקין משה
איינהורן שמואלאררה גדליהו
אייפרמן יעקב (גרד)אש שמואל
איל גדי יצחקאשבל מיכאל
אילברג מיכאלאשבל קלמן-יעקב
אילון שמעוןאשכנזי אהרן
אילן אביהואשכנזי דוד
אילת דבאשכנזי משה
אינגבר יחזקאלאשכנזי משה
אינדיק יעקבאשכנזי משה
אינטרטור יעקבאשכנזי פרסי
איסרליס אברהםאשכנזי שבתאי
איציקוביץ משהאשכנזי שמואל
איציקזון יעקבאשל אורי
איצקוביץ שרגאאשל בועז
אירום משהאשל דוד
אלבוגן אלתראשל משה
אלבוגן יהודהאשרוב דויד
אלבוחר אליהואתגר יהושע
אלבוים ראובן
 
ב
באואר משהבן ישעיהו יוסף
באום אברהם-צביבן ישראל אליהו
באומגרטן יעקבבן ישראל יורם
באומגרטן ישראלבן מיור אברהם
באור שמואלבן מיור נסים
באטט מאירבן מיכאל חיים
בארגיג ג'ורג'בן מנשה מקסים
בארי אברהםבן מרדכי אשר
בבאי שלוםבן משה ויקטור
בג בג עופרבן משה יעקב
בג'איו משהבן משה משה
בגדדי דודבן נ"ר אבי
בגנו יחזקאלבן נון אברהם
בדאני עמנואלבן נון יואב
בדולח ישראלבן נון יצחק
בהיר צביקהבן נחמיאס יוסף
בהר מכסבן נעים אייל
בהרב אברהםבן נתן אמנון
בהרב גרשוןבן סירה צבי
בואנו יהודהבן עוזיהו מרדכי
בוגדרי בנימיןבן עזר אהוד
בודה אריאלבן עזרא יוסף
בוזגלו דודבן עזרא שלום
בוזגלו סלומוןבן עטר יעקב
בוזיק דולגין יעקבבן עטר יעקב
בוטא שלוםבן עטר יעקב
בוטבול יעקבבן עטר עמיר
בוטון משה-אהרוןבן עטר שבתאי
בוטנרו משהבן עמרם אליעזר
בוטסז יהודהבן עמרם צבי
בוימוייסר יוסףבן פורת עמוס
בוימינגר יוסףבן צבי אהוד
בויקו אריהבן צבי יעקב
בוכבינדר יצחקבן צור מנשה
בוכבינדר נחבן צור נחום
בולדה יעקבבן ציון בנימין
בולה אלכסנדרבן שאנן שמואל
בולמן חיים-יצחקבן שהם יום טוב
בונה גדבן שהם יצחק
בונפיל דודבן שהם משה
בונפיל יהודהבן שושן ציון
בונפיל רפאלבן שלום גד
בונקובסקי משה-חייםבן שלמה ישראל
בוסאני מאירבן שם אבנר
בוסאני מאירבן שם אבנר
בוסקילה אליהובן שמואל אברהם
בועז אבינועםבן שמחון יעקב
בוציאן משהבנאדו נסים
בוצצי יצחקבנבנישתי אליעזר
בוקי שמואלבנבנישתי מאיר
בוקס אדמונדבנבנסטה אברהם
בוקסנבוים ראובן-נוחבנדט נחמיה
בוקעי יעקבבנדל גדעון
בוקשטיין דניאלבנדל גיל
בוקשטלסקי יעקבבנדרמכר יהושע
בורגיל אמנוןבן-זקן מיכאל
בורובסקי עובדבן-חמו דוד
בורובסקי פנחסבניאשווילי יגאל
בורודיצקי אבאבניה אלכסנדר
בורוכוב איתמרבנימין אלפרד
בורוכוב איתןבנימין יחיאל
בורלא רמיבנימין קורט
בורנשטיין אליעזרבנימיני משה
בורנשטיין דבבנין אייל
בורנשטיין חייםבנין עודד
בורנשטיין ישראלבניש דויד
בורנשטיין מרדכי-דודבן-עזרא חיים
בורנשטיין נתןבנקוביץ מנוח
בורנשטיין צביבסו יוסף
בורנשטיין שלמהבסון נתן
בורנשטיין שמואל-אברהםבסיוקביץ נחמיה
בורקינסקי אליהובסן יוסף
בורשטיין יצחקבסקין צבי
בורשטיין עוזיבסר חיים
בורשצ'וק אלכסנדרבעדני רצון
בחר שאול-יהודהבצלאל אבא
בטיש אברהםבצלאל ארז
ביאטוס דןבצלאל שמעון
ביאליק בן-ציוןבק אלכסנדר-צבי
ביאלר יורםבקמייסטר שלמה
ביאר חייםבקמן נחמיה
ביגר יצחקבקר אברהם
בידרמן יואלבקר יצחק
בידרמן יצחקבקרמן אברהם-משה
ביטון אברהם יעקבבקרמן יוסף
ביטי שלוםבקרמן משה
ביטל יצחק-יוסףבר אילן עזריאל
ביטנסקי יהודהבר גיורא מאיר
ביטרמן משהבר גיורא משה
ביטרן עמנואלבר גיורא משה
בילאוס יעקבבר דוד אהרן
בילו יצחקבר לב יואב
בילר אילןבר נס יצחק
בין עליבר נר אבישי
בינה אוריאלבר סבר אהוד
בינשטוק יעקב-דוידבר עם אברהם
ביר עקיבאבר ציון משה
בירמן אריהבראוכבר מיכאל
בירנבאום אסתרבראון יצחק
בירנבוים יעקבבראל מאיר-יעקב
בירנבוים ישראלברב משה
בירנבוים שלמהברגמן יהונתן
בירנברג בן-ציוןברגר יוחנן
בירנצוייג דובברגר שלמה
בית און שלמהברד יצחק
בית הלוי אברהם בצלאלברדה עמוס
בית-צורי אליהוברודו שלמה
בכר אריהברודסקי מנחם
בכר חייםברודר אליהו
בכר יהודהברוור רפאל
בכר יהושעברוורמן יוסף
בכר יעקבברוידא צבי
בכר יעקבברוך אלברט
בכר ישעיהוברוך אלברט
בכר ישראלברוך דוד
בכר מרדכיברוך דוד
בכר משהברוך דויד
בכר ניסיםברוך יוסף
בכר נסיםברוך יוסף
בכר שמואלברוך ישראל
בכרך גדעוןברוך רפאל
בל עופר-חייםברוך שבת
בלאו אברהםברוכי אריאל
בלאט משהברומברג משה
בלאיש אברהםברומברג משה
בלה יוסףברונשטיין ברוך
בלוין יוסףברונשטיין שלמה
בלוך דב-יעקבברוקס דוד
בלוך חיים-זאבברור איתן-מאיר
בלום מיכאלברזובסקי אברהם
בלומברג אריהברזילי אריאל
בלומנטל ישראל-מתתיהוברזילי אריה
בלומנפלד אברהם-אבאברזילי בנימין
בלומנקרנץ חנוךברזילי גלעד
בלזר נסיםברזילי דניאל
בלזר שמחהברזילי עקיבא
בלט אברהםברזני מאיר
בלידשטיין אריהברט זאב
בליימן דבברטוב וניה-יצחק
בלימן שיברטמן צבי
בלין שרגא-צביברטשניידר מרדכי
בלינקוב עמירםבריגל שלום
בליץ יוסף מאירברייר ישעיהו
בלכטובסקי צביברילובסקי שלמה
בלכר יהודהברים ישראל
בלנגה אברהםברינברג אשר
בלסיאנו משהבריק משה
בלסנבוים אליעזרברכה חיים
בלסקי שרהברכה חיים
בלקין דןברכה יצחק
בלשין אביגדורברכה שלמה
בן אברהם יוסףברכה שלמה
בן אלי אוריברכה שמואל
בן אליהו דודבר-לב דוד
בן אליעזר גדעוןברלין מנחם
בן ארויה אברהםברלינר יעקב
בן ארי דודברלינר ישראל
בן ארי מירהברלס אמציה
בן ארצי אמירברלר זאב
בן ארצי גבריאלברם פרץ
בן בסט אליהוברמן דוב
בן בסט מאירברמן חיים-משה
בן בסט שמואלברמן שלמה
בן גיאת אליהוברמץ אבינועם
בן געש משהברנדויין דוד
בן דוד גדעוןברנהיים יעקב
בן דוד דוידברנט זאב
בן דוד חייםברניקר פאול
בן דוד יובלברנס עמוס
בן דוד יעקבברנשטיין זאב
בן דוד יעקבברנשטיין מתתיהו
בן דוד רחמיםברנשטיין נאוה
בן דוד שמואלברנשטיין שמואל
בן דויד אלישעברסלאו הרמן
בן דויד יחזקאלברסלב אלון
בן דויד עובדיהברסלבסקי עמוס
בן דויד צביברסלוף וולטר
בן דור חייםברסקי איסר
בן דרור עודדברעם (בלומנשטיק) משה
בן הדר יוסף מאירברעם ישעיהו
בן זאב דוידברפמן יצחק
בן זאב זוהרברק ארז
בן זאב יואלברק בני
בן חור צביברק דוד
בן חורין יובלברק יצחק
בן חורין עמיתברקאי אברהם
בן חנן אליהוברקאי אברהם
בן חרוץ דניאלברקאי יהויקי
בן טובי שלמהברקאי יוסף
בן יהודה אלישעברקאי יצחק
בן יהודה ישראלברקוביץ בוריס
בן יהודה שמעוןברקוביץ דוד
בן יוסף יהודהברקוביץ ישראל
בן יוסף שלמהברקוביץ משה
בן יזרי אריהברקול מיכאל
בן ימין עודדברר ראובן
בן יעקב חייםברש יהודה
בן יקר אליהוברששט מרדכי
בן ישי ברוךבש אוריאל
בן ישי ישעיהובש דוד
בן ישי עקיבאבשקין פנחס
בן ישי צבי
 
ג
גאקמן גבריאלגינטר לאה
גבאי אברהםגינצלר לאה
גבאי אברהםגיסין איתן
גבאי דודג'יקובס אלכסנדר
גבאי מרדכיגל שלמה
גבאי שלמהגלאור גבריאל
גבאי שלמהגלבוע אילה
גביש דןגלבוע חגי
גבע זאבגלבלום יחזקאל
גבריאל אליהוגלבר מוריץ
גבריאלוב אבשלוםגלבר מרדכי
גבריאלי שמואלגלברד אברהם
ג'דאע סמירגלברד אברהם
גדיאל שלמהגלובוס אליעזר
גדליהו משהגלובינסקי אריה
גהראן רחמיםגלוברמן יהושע
גואטה שיגלוזמן הנס
גוברמן ארנוןגלוסקא אהוד
גודארד ירמיהוגלזר חיים
גודל משהגלזר צבי
גוזלן לויגלטנר פרידריך
גוזלן משהגליאה אברהם
גוזלן משהגליגוס משה
גוטגולד לויגלידאי שלמה-יעקב
גוטוביץ חייםגלילי עמיר
גוטליב אברהםגלינקא שמואל
גוטליב אילוןגליסקו משה
גוטליב חייםגליק יורם
גוטליב יהודהגליקמן דן
גוטליב יעקבגליקמן יוסף
גוטליב מיכהגליקמן מאיר
גוטליב עמיקםגליקסון אוריאל-משה
גוטליב שלמהגליקסון מרדכי
גוטמן אביבגליקסמן יהודה אריה-לייב
גוטמן דוד, דודיגליקסר מאיר
גוטמן דוידגליקשטט מרדכי
גוטמן יוסףגלנדר יצחק-יוסף
גוטמן יוסףגלנטי מרדכי
גוטמן יוסףגלס ישראל
גוטמן מרדכיגלס רפאל
גוטמן משהגלסטר צבי
גוטסדינר נתןגלעד דן
גוטרמן משהגל-עד יוסף
גוטשל צביגלעדי אליהו
גול צדוקגלעדי אמנון
גולבס איתמרגלעדי יעקב
גולד שלמהגלעדי יצחק
גולדבלט צביגלפנד יהודה
גולדברג אהרןגלר אברהם
גולדברג בנימין-זאבגלר אברהם
גולדברג גילגם יוסף
גולדברג חייםג'מיל שושנה
גולדברג יוסףגמישידי מרדכי
גולדברג יוסףגמליאל אליעזר
גולדברג ישעיהוגמליאל גדעון
גולדברג משהגמליאל חיים
גולדברג משהגמליאל יחיאל
גולדהר אליהוגמליאלי חיים
גולדין אלכסנדרגן יהושע
גולדיס חייםגנגינה יחזקאל
גולדמן אברהםגנדלר טוביה
גולדמן אליאבגנון אהרן
גולדמן ברוךגניאלי גבריאל
גולדמן יצחקגנני אילן
גולדמן נחוםגנסין יעקב
גולדמן פנחסגנץ יחזקאל
גולדמן צביגנץ מאיר
גולדנברג זלמןגנצרסקי ישראל-שמואל
גולדנברג טוביגסט דוד
גולדנברג ניסןגסנר ארתור
גולדפרב אוריגסר אברהם
גולדפרב משהגסר עודד
גולדפריד אילןגפני גבריאל
גולדצוויג שלמהגר יצחק
גולדקורן חייםגראופה יצחק
גולדקרנץ מנחםגרבוביץ פיבל
גולדשטיין איזידורגרבטש אהרן
גולדשטיין אשרגרבי יוסף
גולדשטיין זאבגרבלי יוסף
גולדשטיין חייםגרבלר יצחק
גולדשטיין יהודהגרג'י דוד
גולדשטיין יחזקאלגרדובסקי גרשון
גולדשטיין יעקבגרובלר יעקב
גולדשטיין יצחקגרובר אדוארד
גולדשטיין יששכרגרובר יעקב
גולדשטיין מרדכיגרודזנסקי בן-ציון
גולדשטיין מרדכיגרוכובינה גרשון
גולדשטיין משהגרון אלי
גולדשטיין שאולגרונדהנד גדל
גולדשטיין שמאיגרוניך ירון
גולדשטיין שמעוןגרונסקי אפרים
גולדשמידט אוריאלגרונר דב
גולוביצקי יעקבגרונר יאיר
גולומב נירגרוס אהרון
גולונג'ינר יוסףגרוס אליעזר
גולי מאירגרוס דוד
גולן אביגרוס ישעיהו
גולן אריהגרוס מאיר
גולן דורוןגרוסברג מיכל
גולן יהודהגרוסברד חנינא
גולן מיכאלגרוסברד עמי-יחיאל
גולנד סבוגרוסמן ברוך
גומל אליעזרגרוסמן דן
גון יאירגרוסמן מרק
גונן דןגרוסמן נועם
גוס יצחקגרוסמן צבי
גופן חנהגרופי אליהו
גופר ראובןגרושקה פרץ
גור אריהגרט אליהו
גור יורםגרטן נתן
גור ראובןגריזק נח
גור-אריה אלכסנדרגרין יחזקאל
גור-אריה גבריאלגרין שי
גורבנוב גנאדיגרינבוים גד
גורגוף בן דודגרינבוים מרדכי
גורגי אברהםגרינבלט יצחק
גורגי מאירגרינברג אברהם
ג'ורג'י משהגרינברג אליעזר
גורדון אהרוןגרינברג אריה
גורדון בנימיןגרינברג זאב
גורדון גדעוןגרינברג ליאון
גורדון יוסףגרינברג מנשה
גורדון יעקבגרינברג משה
גורדון מרדכיגרינברג נתן
גורדין ג'קליןגרינברג פיליפ
גורטנשטיין בוריסגרינברג פישל-יוסף
גורלי גרשוןגרינברג צבי
גורן יעקבגרינברג שמעון-אהרן
גורניצקי אשרגרינהוט בנימין-מאיר
גורניצקי דניאלגרינולד יונתן-שלמה
גורפינקל שלמהגרינס דוב
גושציני יעקבגרינפלד ישראל
גזית גילגרינפלד שמואל
גזית עמיקםגרינפלד שרגא הכהן
גטו יוסףגרינשטיין יוסף
גטניו חייםגרינשטיין מנשה
גיא שחרגריפל יצחק
גיגי אפריםגריץ מרדכי
גיגתי משהגרנושק שמחה
גידו בנימיןגרנות בנימין
גייפמן בן-ציוןגרנות מירון
גיל חיים-ירחמיאלגרנטשטיין יחיאל
גיל רמיגרניק יהושע
גילאי יוסיגרנק יעקב
גילינסקי יצחק-גרשוןגרנק שלום
גילירדי נתנאלגרסטמן אורי
גילמן יעקבגרסטמן עוזי
גילת דודג'רסי יעקב
גינגולד ירוחםגרשוביץ משה
גינדי אהרןגרשון יעקב
גינוט יוסףגרשון משה
גינזבורג יצחקגרשטיין מאיר
 
ד
דאודי מרדכידונר שמואל
דאון יעלדופמן ריצ'רד
דאנש ישראלדוקטורי משה
דביר אסתרדורון שלמה
דביר נועםדורי משה
דביר עמיקםדורני יחיאל
דבירי יהונתןדורצין צבי
דבש אשרדורצ'ין שולמית
דגים יהודהדותן רפאל
דגן רם אברהםדחבש שמואל
דגני ראובןדיאמנט יעקב
דדון עמרםדיין אהרן
דדשוב אהרןדיין שמואל
דהאן אורידיכטר שמעון
דהבו יובלדיל אהרן
דהמן יוסףדים חיים
דואדי דודדינר יעקב
דואניס מנשהדיסקין אליהו
דואק אליהודיקפלד יצחק
דובוב אריהדיקר תיאודור
דובז'ינסקי חייםדירהלי יוסף
דובינסקי שלוםדלל יחזקאל
דובינסקי שמחהדמול יוסף
דובנו אברהםדמיו אמנון
דובנו יצחקדמלין דיוויד
דובצקי ברוךדמתי יוסף
דובקין גדעוןדנוביץ זאב
דוברובינסקי מירוסלבדנחי אסתר
דובשני יהודהדני וייס שלום
דוד עזראדניאל הרי
דוד צחידניאל ישראל
דוד שלוםדניאל ניסים
דודזון יוליאןדניאלי עמוס
דודיאן פרץדנינו חיים
דודמן זלמןדנינו שלמה
דויד אליהודננברג צבי
דויד אשרדנציגר יצחק
דוידוב אמילדנציגר ישראל
דוידוב חידסקל נפתלי
דוידוביץ יצחקדפנא אהוד
דוידוביץ מנחםדקל אמנון
דוידוביץ שלמהדראט אליהו
דוידוביץ שמעוןדרוזדיק נעמי
דוידי סערדרומי אשר
דויטש אברהםדרור דב
דויטש אליהודרור יעקב
דויטש בנימיןדרור יצחק
דויטש יעקב-ג'ורגדרורי זאב
דויטשמן משהדרורי יוסף
דויטשר עדודרורי יחיאל
דויסקי תומרדרזנר יחיאל דב
דולברג פביאןדרייבלט יצחק-מרדכי
דולגין משהדרייפוס אדגר
דוליצקי נחמןדרסלר חיים-דוד
דולר ליבידרסלר יעקב
דומברוס אשר-שאול
 
ה
האוזר דורוןהירשברג יצחק
האופט יהודההירשטל אריה
האזה משההירשלר ארז
האי נתןהכט לאה
האן משה- נחוםהלביץ יגאל
הבר מתתיהוהלבר מרדכי-נסים
הברברג דובהלוי אהרון
הברברג שמואל יוסףהלוי גרשון
הגואל שמואלהלוי יצחק
הגלילי שאולהלחמי נדב
הדד דבהלל דוד
הדד ורדההלל חיים
הדס יגאלהללי משה
הדר גרשוןהללי ציון
הדר ישראלהלמן אורי
הדר מרדכיהלפרט שלמה
הדרי יעקבהלפרין אהרן
הדרי צבי נתןהלפרין עמינדב
הובר חייםהלפרין רמי
הוברמן יוסף- נוחהלר הניג
הוברמן יששכרהלר צבי
הוורד רחמיםהלר שלמה
הוז דבהמאירי אריה
הוז יוסףהמרמן משה
הוידה חייםהמרמש משה
הוך משההנדיפר רן
הוכברג דןהנדלסמן אהרון
הוכברג מרדכיהנדלר יחיאל
הוכברגר נתןהס איתן
הוכגליק דוידהס יעקב
הוכמן יצחקהס יעקב
הוכשטיין מרקוסהס מרדכי
הולנדר אריההסמן משה
הולנדר יהושעהק לואיס
הולנדר יוסףהקטין עמירם
הולנדר משההר אבן צבי
הולצמן שאולהר נוי יורם
הומברג יחיאלהר נשר איתן
הופמן משההר ציון דוד
הופמן רניהר שרגא
הופנברטל שמואלהראל אורי
הוץ אליעזרהראל נועם
הורביץ אריההרוש יהושע
הורביץ יעקבהר-זהב אפרים-יעקב
הורביץ נחוםהר-זהב בנימין
הורביץ שמואלהר-זהב דוד
הורוביץ גדליההר-טל אריה
הורוביץ גדעוןהרטמן גדעון
הורוביץ יוסףהרטמן יעקב-יהודה
הורן שבתאיהרכבי מאיר
הורנשטיין דודהרלינג צבי
הזוי יעקבהרמן אברהם
הזז נחוםהרמן אברהם
היבשמן דבהרמן מיכאל
הייטמן דןהרמן מרדכי
היימן הללהרמתי נתן
הילב רפאלהרנר אריה
הילר יהודההרפז יורם
הילר רחלהרצמן שלמה
הימלפרב יורםהררי גיל
הימן דןהררי דוב
הינדרי אוריהררי דינה
היפש יעקב אשרהררי מרדכי
היצקופף יעקב-אריההררי נדב
הירש אוריהררי שמואל
הירש איתןהרשזון חנן
הירש אליעזרהר-שלג דן
הירש אפריםהרשקוביץ אורל
הירש יוסףהרשקוביץ טוביה
הירש משההרשקוביץ נחמן
הירש נטליהרשקוביץ נתן
הירש קרלהרשקוביץ שמואל
הירשברג אהרןהרשקוף אלכסנדר
 
ו
ואחדי יעקבוינטר אהוד-זלמן
ואקנין יצחקוינטר זלמן
ובר אליהוויניק יוסף
וגלר שמואל-אמנוןוינר אברהם
וגמן יששכרוינר דוד
וגנר יעקבוינר רחל
וגנר צביוינר שמואל
והב אליאשוינריך יוסף
והב נתןוינשטיין אברהם
וודיסלבסקי שמואלוינשטיין שמואל
ווהל פנחסויס אברהם
ווזנר אלכסויס אהרן
וויט יצחקויס אלכסנדר
וולברג אלכסנדרויסבוים זרח
וולברג נתןויסבורט עפר
וולגלרנטר יהושעויסבלום אלימלך-יצחק
וולגמוט גרשוןויסברד יעקב
וולוביץ יצחקויסמן אנטולי בן-ציון
וולובלסקי בנימיןויסמן אריאל
וולוצ'ק מרדכיויסמן כרמי
וולין אריהויסמן נדב
וולינסקי נחוםויסקובסקי-בוכבינדר אורי
וולך אריהויסרוזן אפרים
וולך שמואלויץ אליעזר
וולף אביעזרי-אהרוןויצברג אורי
וולף חנןויצמן אהרון
וולף יצחקויצמן משה
וולפגנג צביויצמן ציון
וולפר צביויצנהויזן יהויקים
וורונצברג אלכסנדרויצפלד שלמה-מנחם
וורונקר יהודהוירובניק זאב
וורטמן אהרןוירטהיים אמון
וורם אריהוירניק יוסף
וורצל רפאלוירניק ישראל-צבי
וידאל אהרוןוירצר ישראל
וידבסקי אלכסנדרוישינגרד קלמן
וידן אפריםוישינסקי ליאור
וידנפלד יוסףוישקובסקי משה
ויזל לאהויתקין משה
ויזנר ישעיהו אלכסנדרוכטפוגל שמואל
וייזר שושנהוכסנר גד-גינתר
וייל שמעון סיגברטולד אברהם
ויילר משהולנשטיין משה-נחום
ויינבאום יעקבולפיש פנחס יצחק
ויינברג יהונתןונגר יחזקאל
ויינגרטן אלכסנדרונגר עמוס
ויינשטיין שמריהוונדל מנחם
וייס איילונדר יוסף
וייס דודונטורה יצחק
וייס יוסףונסובר משה
וייס יוסףועקנין יצחק
וייס מרדכיועקנין רפאל
וייס צביופינסקי אביה
וייס שמאיופני משה
וייס שמואלוקנין אברהם
וייסבוך ג'וןוקנין אשר
וייסמן אברהםוקס זאב
וייסמן בן ציוןוקס יהודה
וייסמן שלוםוקסהנדלר יצחק
וייסמן שמואלוקסלר אליהו
וייספלד אלכסנדרוקסלר מאיר-מוריס
וייצמן שרהוקסלר סוניה
ויכסלבאום ערןוקסלר צבי יהודה
וילוז'ני אלחנןורבר זאב מנחם
וילוז'ני משהורדי מיכאל
וילנר יחיאלורדי נדב
וילנר שמשוןורטהיים אהוד
וימן אפריםורטנשטיין ישעיהו
וינברג שמעוןורם שלמה
וינברגר צביורנר אברהם
וינברגר רוןורצברגר כתריאל
וינגרוביץ יצחקורצברגר שאול
וינדיצקי יעקבורצקי בנימין
וינהבר אוריושדי ניסים
 
ז
זאבי הרצלזיס זאב
זאבי יוסףזיס יאיר
זאבי יעקבזיסמן אריה
זאבי עפרהזיפרוני דוד
זביקלסקי אוריזית איתן
זבר דודזית רמי
זגורי עמירזיתוני חיים
זדכורש ברוךזך ששי
זהבי ישראלזכריה-יוסף מיכאל
זהבי מאירזכריש מתתיהו
זהבי משהזלאיט ניר
זהבי שאולזלוצ'בסקי יוסף
זהבי שמעוןזליגסון מאיר
זוהר יעקבזלינגר יצחק
זוהר מאירזלינגר ראובן
זוטא חנהזלמנוביץ שאול
זוירמן טוביהזלמנס שרגא
זולברג ישראלזלץ ישעיהו-ברוך
זולברג נפתליזלץ צבי
זולוטוב בצלאלזלצינגר משה
ז'וסטו שמואלזלצמן יאיר
זוסמן איתןזלצמן יצחק
זורע יוחנןזלצר דוד
זטורנסקי מרדכיזלצר עדה
זיבל צביזלצר רחל
זיבנברג ולדימירזמבילוביץ אליהו
זיגלר קרולזמיר אודי
זיגרמן נחוםזמיר אריה
זידמן יעקבזמיר ניסים
זיוביש יוסףזמיר פישל-אליקום
זיונץ זאבזמלר מרדכי
ז'יטומירסקי יעקבזמלר משה
זיטלני יצחקזן גר אברהם
זייד יוסףזנדמן מאיר
זיידה אביגדורזננבליט אברהם-אבא
זילבר בנימיןזסלר ישראל
זילבר עוזיזעירא צבי
זילברברג משהזערור יעקב
זילברמן אבנרזפרן מיכאל
זילברמן ארןז'ק זליג
זילברמן דודזק יהודה
זילברמן יוחנןז'ק יצחק
זילברמן יצחקזקל שמחה
זילברשטיין משהזקליקובסקי ישעיהו
זימבור נחוםזקס יצחק
זימזון אוריזקס מיכאל
זינגמן מאירזקצר שלמה
זינגר אבאזר כבוד מרדכי
זינגר דודזרוק ציון
זינגר יצחקזרחיה יוסף
זינגרמן דבזרמסקי שלמה
 
ח
חבאני אורליחיניץ חיים
חביב יואלחינסקי-כהן אליהו
חביב משהחכים ירון
חביב עמוסחכים נעים
חבר יהודהחכים שלמה
חבר יהושעחכם ירמיהו
חברוני יוסףחכמי יוחאי
חבשוש יהבחכמי-שוילי אשבל אלישבע
חבשוש שמעוןחליבה יצחק
חגה אליהוחליוה יואב
חג'ה נסיםחלמיש אהוד
חגולי שלמהחלמיש ברוך
חגי יוסףחלסתי יאיר
חדד יוסףחלפון רחמים
חדד משהחמדי זכריה
חדד שאולחמילבסקי יעקב
חדד שלוםחמיצר עמנואל
חדש יצחקחממי אבנר
חובארה חייםחממי יהודה
חודורוב מנחםחממי יצחק
חודורובסקי שלמהחממי ציון
חולי אשרחנדלי יגאל
חולי זכריהחנוך אורן
חולי ציוןחנון אליהו
חורדי שלמהחנוני מנחם
חזה סעדיהחנן מיכאל
חזום נוריתחננאל אריה
חזן אליעזרחנניה מאיר
חטב יחזקאלחן-ציון יהודה-אריה
חטם יצחקחסון בנימין
חיאוי ברוךחסון דוד
חיאק אריהחסון מאיר
חיגר שלמהחסון משה
חיגשי בנימיןחסון עמוס
חיו יורםחסין דוד
חיו יחזקאלחסקין אפרים
חייט ישראלחפץ גיורא
חיים דודחפץ יעקב
חיים חונןחפץ מאיר
חיים יוסףחפר און
חיים יצחקחץ שמואל
חיים מרדכיחצב יהודה
חיים משהחצרוני יצחק
חיים ציוןחרבון ויקטור
חיים ראובןחרובי יואב
חיימוב רבקהחרודי חיים
חיימוביץ אריהחריר נסים
חיימוביץ יוסףחרמוני אהרן
חיימוביץ יעקבחתוכה ישראל
חיימזון שלמהחתן אליהו
חימו יצחק
 
ט
ט"ש דודטילאיוף בן-ציון
טאו כתריאלטישלר דויד
טאוב אבינעםטישלר דויד
טאוב צביטל אוריאל
טאובר דוד-צביטל אלי
טאובר דניאלטל יעקב
טאוס בנימיןטל רון
טבח אברהםטלבי יוסף
טבילה אברהםטלבי מאיר
טבק משה-דודטלזק נתניאל
טבקה יעקב-יצחקטלר אהרן
טדרי אליהוטלר דן
טוב בצלאלטמיר טרנטו יצחק
טובולסקי יצחקטמלר אליהו
טובולסקי משהטמלר מיכאל
טובי דודטמפלהוף יוסף
טובי משהטמפלמן יהושע-צבי
טובי ניסיםטננבאום זאב
טובי שלמהטננבוים אברהם
טובים יפתטננבוים ידין
טויל שאולטננבוים משה
טוילי אמירטננהאוז שמואל
טוכמן יששכרטנצמן שמחה
טולידאנו יהודהטסה גבריאל
טולידאנו יוסףטרגנו נסים
טולידו סימן-טובטרודמן דן
טומלק מרדכיטרזיאוגלי יהודה
טונקלרוט יהושעטרטנר אשר
טופל מרדכיטרטנר עקיבא
טופצ'יק אברהם-יצחקטרטקובסקי אברהם
טורביץ יוסףטריון צבי
טורקיאן אברהםטריסטר נחמיה
טטנבום טוביהטרכטמן יהודה
טיטונוביץ יוסףטרכטמן שלמה-זלמן
טיטלבאום אברהםטרלובסקי משה
טיטלבאום פנחסטרמיון ששון
טייטלבוים דודטרן שמואל
טייכמן יעקבטרסר מנחם
טייכנר נוחטרצינסקי זלמן
טייכר שמאיטשולק יעקב
טיכו משה
 
י
יבנה שלוםיעקבי מיכאל
יגאלי יואביעקבי מנחם
ידגרוב אליהויעקבי נחמיה
ידו דודיעקבי ניב
ידיד שמואליעקבי שושנה
ידידיה אהרוןיעקבסון מרדכי
ידין דןיעקובוב שמעון
יהב אבייעקובוביץ יצחק
יהב נתייעקובי דויד
יהוד עזראיעקובי יצחק
יהודאי אברהםיעקובי משה
יהודאי חנןיעקובסון יצחק
יהודה משהיעקובסון רפאל
יהושע יוסףיעקוסי שמואל
יהלומי קמייערי צבי
יואכימוביץ פנחסיפה יעקב
יואל יעקביפה כתריאל
יואלי ברוךיפה נפתלי
יוגב רםיפה רונן
יודוביץ דב ברליפה ששון
יודילוביץ' אריהיפרח משה
יודינשטיין בנימיןיפת אייל
יודפת אברהםיפת אריה
יוחנן אורייפת יוסף
יוכלמן יחיאליפת מרדכי
יולוביץ בן-עמייפת ציונה
יולוביץ משהיצחק מרדכי
יולוביץ עמייצחקוב יצחק
יוליה גבייצחקוב משה
יום טוב יצחקיצחקי אורי
יונגבך לואיסיצחקי אריה
יונגר יהושעיצחקי גאולה
יונה אליהויצחקי דניאל
יונה דודיצחקי הלל
יונתן ליאוריצחקי זבולון
יוסופוביץ פרדיצחקי יואל
יוסט יעקביצחקי יצחק
יוסף אליהויצחקי מאיר
יוסף אשריצחקי מאיר
יוסף רחמיםיצחקי משה
יוסף שלוםיצחקי צדוק
יוסף שלמהיקואל אילן
יוסף שמואליקותיאלי אמנון
יושע אמנוןיקיר אברהם
יזדי משהיקל יואל
יזהר עמיאלירד יהודה
יז'ורו שלוםירדן אילן
יז'מסקי יוסף-חייםירדני חיים
יזרסקי ניסןירוחמזון ברוך
יזרעאלי שמואלירוס מוני
יחזקאל אריהירוסט ישראל
יחזקאל גמליאלירוסט משה
יחזקאל תמירירושלמי אברהם
יחיא אברהםירושלמי ירון
יחיאלי צביירושלמי מרדכי
יחיה שמואלירושלמי שמואל
יחיל יונתןירחי יונה
יחימוביץ אסףיריב אשר
יחני יעקבירמנובסקי אריה
ילין דודירעון רועי
ילינק יצחקירקוני יצחק
ים עמירםירקוני ישי
ימיני אריה-ישראלירקוני עודד
ימס מרקישינסקי גיורא יואל
ינאי אברהםישראל אברהם
ינאי נחשוןישראל אברהם
ינוביץ משה-מרדכיישראל אברהם
יניב חייםישראל אורי
יניב פטרישראל יוסף
ינקו משהישראלביץ' יונה
יסי יעקבישראלי אורי
יסקולקה שלמהישראלי אשר
יעבץ יאירישראלי חיים
יעיש אלברטישראלי יוסף
יעיש משהישראלי יעקב יהודה
יעקב רועיישראלי מרדכי
יעקבי אפריםישראלי משה
יעקבי יוסףישראלי ניסן
יעקבי יעקביששכר יעקב
יעקבי יצחק-משהיתומי יוסף
 
כ
כ"ץ מרדכיכהן משה
כאטון שרה סלומוןכהן משה
כאנם מרדכיכהן משה
כבודי נתןכהן משה
כגן יצחקכהן ניסים
כדורי יוסףכהן נסים
כהן אביבכהן נעים-דוד
כהן אברהםכהן נפתלי
כהן אברהםכהן סמי
כהן אברהםכהן עזרא
כהן אברהםכהן עידן
כהן אברהםכהן עלי
כהן אברהםכהן פנחס
כהן אברהם-זליגכהן פנחס
כהן אהרוןכהן פנחס
כהן אהרוןכהן פנחס
כהן אהרןכהן פרחי
כהן אהרןכהן ציון
כהן אופירכהן רוברט
כהן אוריכהן רחמים
כהן אוריאלכהן רחמים
כהן אייזיקכהן רפאל
כהן איילכהן רצון
כהן אליהוכהן שבתאי
כהן אלפרדכהן שבתאי
כהן אמנוןכהן שבתאי
כהן אריהכהן שמואל
כהן בלפור-ויקטורכהן שמואל
כהן בנימין זאבכהן שמואל
כהן בן-ציוןכהן שמואל
כהן ברוךכהן שמואל
כהן ברוךכהן שמעון
כהן ברוך-חייםכהן שמעון
כהן דבכהן שמעון
כהן דב-יששכרכהן שמעון
כהן דודכהנא מנשה
כהן דודכהנוביץ אריה
כהן דודכהן-לסק אמיתי-דויד
כהן דודכודי נסים
כהן דניאלכוכבי דוד
כהן הלל יעקבכוכבי חיים
כהן הנריכועי אברהם
כהן ויליאםכלב אברהם
כהן חייםכלב מיכאל
כהן חייםכליפה אליהו (אלי)
כהן חיים-אריהכלף חיים
כהן יגאלכנען עופר
כהן יהודהכנעני אברהם
כהן יהודיתכנפו חיים
כהן יהושעכספי אברהם
כהן יהושעכספי אליעזר
כהן יוחננוף אליהו חיכספי אריה
כהן יוסףכספי יוסף
כהן יוסףכפיר גדעון
כהן יוסףכפיר שלומית
כהן יוסףכץ אברהם
כהן יוסףכץ אריה
כהן יוסףכץ דב
כהן יוסףכץ דוד
כהן יחיאלכץ דוד חיים
כהן יעקבכץ יהודה
כהן יעקבכץ יהודה
כהן יצחקכץ יעקב
כהן יצחקכץ יצחק
כהן יצחקכץ יצחק-יעקב
כהן יקותיאלכץ ישראל
כהן ישעיהוכץ לואיס
כהן ליאוןכץ מנחם
כהן מגורי יהודית חמדהכץ מרדכי
כהן מוריסכץ רפאל
כהן מיכאלכץ שלמה
כהן מיכאלכצמן דוב
כהן מלהיוף עמיאלכרמון דוד
כהן מנחםכרמון רן
כהן מנחםכרמי בנימין
כהן מרדכיכרמי נחמה
כהן מרדכיכרמל אורי
כהן מרדכיכרמל גיל
כהן מרדכיכרמל דויד
כהן משהכרמלי דוד
כהן משהכרמלי משה
כהן משהכרסנטי אהרן
כהן משהכר-שני אורי
כהן משהכשר רפי
כהן משה
 
ל
לאון יוסףלוין חנן-שלמה
לאון משהלוין יאיר
לאופגס נתןלוין יונה
לאופר יעקבלוין יוסף
לב אדילוין מיכאל
לב עמוסלוין מיכאל
לב צביקהלוין משה
לב שלמהלוין נפתלי
לבון מרדכילוין עודד
לביא אליהולוין פסח
לביא אליהולוין רפאל
לביא דודלוין שאול
לביא יחזקאללוין שרגא
לביא יצחקלוינגר מאיר
לבנון בן ציוןלוינוביץ יהושע
לבנון חנניהלוינזון רפאל
לבני בעזלוינסקי ישראל
לבנת ארנוןלוינשטיין צבי
לבקוביץ יהודהלוי-סרי מנחם
לבקוביץ ראובןלויץ משה
לגשטיין יהודיתלונדון נמרוד
לדני אברהםלונץ יוסף
לדרמן אמנוןלונץ מנחם
לדרמן משהלוסטיג יהושע
להב ישראל-מאירלוסטיג מרדכי
להב צבילופו סומר
להט אורילופו שלמה
להט-גרצברג עיראלופוביץ אסתר
לוביא יוסףלופטיג משה
לובינצ'יק נפתלילופס יעקב
לובלסקי דודלוק חזקיהו
לובצקי רוןלוקר מרדכי
לוגטש אברהםלורבר זלמן
לוגסי נסיםלזניק מרדכי
לודין שרגאלזר אלימלך
לודשל איזולזראה מרדכי
לוונשטיין שלמהלזרוב נסים
לוטא אברהםלזרוביץ עמיר
לוטבק עמילחובצקי יוסף
לוטנברג איתןלחמן אפרים
לוטקר צבילחמן יצחק
לוי אבישילחר יעקב
לוי אבנרליאון אליהו
לוי אברהםליאון יוסף
לוי אברהםליאור אילן
לוי אברהםליאלמוב מיכאל
לוי אברהםליבוביץ אורל
לוי אהרוןליבוביץ אמנון
לוי אורנהליבוביץ אריה
לוי אילןליבוביץ דניאל
לוי אילןליבוביץ יוסף
לוי אליהוליבוביץ משה-אריה
לוי אליהוליבזון ראובן
לוי אליהוליביק רוני
לוי אליהוליבל ברוך
לוי אליהוליבל דני
לוי אליהוליבני אהרן
לוי אשרליבר שמעון
לוי בנימיןליברזון משה
לוי גבריאלליברטוב צבי
לוי גדעוןליברך גיל
לוי דבליברמן אליהו
לוי דודליברמן יוסף
לוי דוידליברמן יצחק
לוי דניאלליובושיץ עזריאל
לוי ויטלליוברסקי יעקב
לוי זיוליוטשי יהודה
לוי חנניהליזר נפתלי
לוי יגאלליטמן פנחס
לוי יגאלליטמן רומן
לוי יהודהלייבה ישראל
לוי יהודה אריהלייבוביץ אריה
לוי יהושעלייזרוביץ שמעון
לוי יהושעלייטנר אליעזר
לוי יובלליכט אליעזר-משה
לוי יוסףליכטמן משה
לוי יוסףליכטנשטיין אפרים
לוי יוסףליכטר משה
לוי יוסףליכטר ריכרד
לוי יוסףליכטרמן אליהו
לוי יוסףליכטשיין שלמה
לוי יוסףלילו יוסף
לוי יוסף - צבילילו יעקב
לוי יחזקאללינבסקי בנימין
לוי יעקבלינדנברג שלמה
לוי יעקבליניק זהר
לוי יעקבלינקוב יבגני
לוי יעקבלינקנברג שלמה
לוי יעקבליסגורסקי גדליה
לוי יעקבליפמן דב
לוי יצחקליפמן מכס
לוי יצחקליפסקי גד
לוי יצחקליפסקי ערן
לוי ישראלליפסקר אריה-לייב
לוי ליאוןליפשיץ איתמר
לוי מיכאלליפשיץ אריה
לוי מישאלליפשיץ זלמן
לוי מנחםליפשיץ חיים
לוי מרדכיליפשיץ יעקב
לוי מרדכיליפשיץ מרים
לוי משהליפשיץ פנחס
לוי משהליפשיץ צבי
לוי משה-מנחםליפשיץ צבי
לוי ניסיםליפשיץ שלום
לוי ניסיםליפשיץ שלמה
לוי ניסיםליפשיץ שמואל
לוי ניסיםליקורמן יאיר
לוי ניסיםללה יעקב
לוי ניקולסלמברגר אברהם
לוי נסיםלמפל הדסה
לוי נסיםלמפרט יהודה
לוי נסיםלן מנוחה
לוי נסיםלנדאו חוה
לוי עובדיהלנדוור אריה
לוי עודדלנדוי אורי
לוי עופרלנדס סטפן אלכסנדר
לוי פסחלנדסמן אילן
לוי רחמיםלנדסמן יוסף
לוי שלוםלניאדו שלמה
לוי שלוםלנצ'נר בנימין
לוי שלמהלנצ'נר ברוך
לוי שלמהלסקה מיכאל
לוי שלמהלסקין בנימין
לוי שלמהלסקר יהודה
לוי שלמהלפיד צבי
לוי שלמהלפידות ישראל
לוי שלמהלקואה יוסף
לוי שמואללקסמן אברהם
לוי שמואללרון עזרא
לוי שמעוןלריה יוסף
לויברג אוריאללרמן חגי
לוין אביגדורלרמן יחזקאל
לוין אברהםלרמן יצחק
לוין אליעזרלרמן משה-נחום
לוין אלכסלרנר משה
לוין דוד-צבילשם איל
לוין דויד
 
מ
מאור יעקבמילר דויד
מאיו רונןמילר חיים
מאיר אהודמילר יוסף הלל
מאיר בנימיןמילר עמוס
מאיר בן-ציוןמילשטיין דוב
מאיר יעקבמילשטיין נחמיה
מאירוב גורמימון משה
מאירון עודדמינץ אלכסנדר
מבורך חייםמינץ דויד
מבורך ניסיםמינץ יעקב
מגלד ברוךמיס יעקב
מגן קלמןמיסק יחיאל
מגנזי גבריאלמיצמכר יצחק
מגריק מיכאלמיקא יצחק-שמואל
מדהלה ברוךמירון אליעזר
מדיאני יצחקמירון יוסף
מדינה רמימירקין שמעון
מדינה שלוםמישאל סלומן
מדינה שלמהמישורסקי דב
מדר יצחק-חזקיהמישניבסקי יוסף
מוגנדורף צבימכוריש שלמה
מוהר ישעיהומכטי מאיר
מוזס נחמכליס יצחק
מויאל מסעודמלאך אליהו
מויאל שמעוןמלול אליהו
מויסה יוסףמלחי שמעון (שימי)
מולדובן אנדרימלינצקי אריה
מולה אברהםמלך לאה
מולי יצחקמלכה אברהם
מולסון אלימלכין מרדכי
מולקנדוף אהרוןמלכסון ישעיהו
מונבז יהודהמלל שלמה
מונהייט יהודהמלמד אברהם
מונצש צבימלמד יהודה
מוסאיוף מישאלמלמד יוסף
מוסדל פרדריקמלמד משה
מוסינזון דודמלמד עובדיה
מוסינזון עידומלמדובסקי צבי
מוסינזון פנחסמלמן משה
מוסקוביץ זאבמלניק רפאל
מוסקוביץ יעקבמלניק שמחה
מוסקוביץ יצחקמלץ שלמה
מוסרי יצחקמלצר מרדכי
מועלם משהמלר שניאור
מוצן אברהםמן אריה
מוצרי מכבימן ראובן
מור אזרהמנגל צבי
מור חייםמנדל זאב
מור יוסף אליהומנדל ישי
מור יוסף משהמנדלבוים משה-אליעזר
מור יצחקמנדלוביץ מאיר
מור מאירמנדלסון מאיר
מור מתתיהומנדלקורן ניסן-חיים
מורבסקי אהרוןמנדלר אלברט
מורג אמנוןמנובה מנוח
מורדו חייםמנוביץ יוסף
מורובטי דודמנובלה אליהו
מורחי מאירמנובלה יעקב
מורי חגימנוסביץ משה
מורי יוסףמנור שמואל
מוריה יעקבמנחם אברהם
מוריהו שמואלמנחם אמנון
מוריוסף מרסלמנחם דוד
מוריס אברהםמנחם חנה
מוריס ישעיהומנחם יעקב
מוריץ רותמנטליק דוד-יצחק
מורלי שמואלמנטקה יוסף
מורנו יוסף חייםמנלה משה
מושין אורן אלכסנדרמנסור שלמה
מושינסקי יובלמנצור משה
מושינסקי משהמנצורה חיים
מושל גלעדמנצורה יהודה
מושקוביץ אביהומנשה יוסף
מושקוביץ אברהםמסורי יצחק
מושקוביץ לאהמסטבוים יצחק
מושקוביץ מלאכימסיקה יובל-עזרא
מושקוביץ צבימסיקה רחמים
מושקט יורםמסלטון אליהו
מזון דודמסקין אליהו
מזור נתןמעודד שלמה
מזרחי אברהםמער הרצל
מזרחי אברהםמצא אליעזר
מזרחי אברהםמצגר אשר
מזרחי אהרןמצגר יהודה
מזרחי אהרןמצליח אנדרי
מזרחי אלברטמצליח אריה
מזרחי בנימיןמצליח סעדיה
מזרחי בנימיןמצליח קמל
מזרחי בן-יקר יוסףמצרי אהרון
מזרחי דודמקוביצקי ישעיהו
מזרחי דניאלמקובסקי אפרים
מזרחי טוביהמקובר אהרן
מזרחי יהודהמקוטינסקי אנריקו- חורחה
מזרחי יוסףמקיבסקי עמנואל
מזרחי יוסףמקמל יוסף
מזרחי יוסףמרגובסקי אבינועם
מזרחי יוסףמרגלית יאיר
מזרחי יעקבמרגלית יוסף
מזרחי יעקבמרגלית עמנואל
מזרחי יצחקמרדכי אברהם
מזרחי יצחקמרדכי דוד
מזרחי יצחקמרדכי יוסף
מזרחי מאירמרדכי יצחק
מזרחי מנחםמרדכי תומר
מזרחי משהמרטון אהרון
מזרחי משהמרימצ'יק עזריה
מזרחי משהמרמלשטיין משה מרסל
מזרחי משהמרנץ יעקב
מזרחי משהמרסון שלמה אליעזר
מזרחי נסיםמרקדו יצחק
מזרחי נסיםמרקוביץ זאב
מזרחי נסיםמרקוביץ חיים
מזרחי נתנאלמרקוביץ יהודה
מזרחי צבימרקוביץ שאול
מזרחי רחמיםמרקוסהמר אליעזר
מזרחי שלוםמרקוש אברהם
מזרחי שלמהמרקל איתן
מזרחי שלמהמרקמן אהרון
מזרחי שמואלמשאט יצחק
מזרחי שמואלמשאלי משה
מחרובסקי שלוםמשה יהודה
מטה אברהםמשה יעקב
מטוס שולמיתמשה יעקב
מטל דודמשה רפאל
מטלון יצחקמשה שמואל
מטצקי יהודהמשה ששון
מטרני דודמשולם אברהם
מטרסו אברהםמשולם בן חיל
מיה יעקבמשולם יוסף
מיוחס מאירמשולם משה
מיוניס יעקבמשולם שמעון
מיזן ירמיהומשיח אלי
מייזל איתןמשיח יניב
מייזל חייםמשיח יעקב
מייזלר דודמשיח יעקב
מיינארט מנחםמשיח ישראל
מייק יעקבמשיח שלמה
מיכאלוב ולדיסלבמשיח שלמה
מיכאלוביץ יצחקמשען חיים
מיכלסון שמואלמשען משה
מיכרובסקי אברהםמשען משה
מילדינר משהמשעני מרדכי
מיליקובסקי עמישלוםמתתיהו גבריאל
מילנר שלמה
 
נ
נאור איילתנחשון שלמה
נאור יפעתנחשון שלמה
נאמן ארזנחתום יעקב
נאמן משהנטף יוסף
נאמן עדיניב אייל
נבון איתןניב ליאור
נבון גיוראניב מתתיהו
נבון יהודהניגרין יצחק
נגינס חייםניידיץ מאיר-חיים
נגל דבניימן זאב
נגר גולןנייס-גוטהולץ יעקב
נגר מרדכינימקובסקי אריה
נדב יוסףניניו אפרים
נדג'ר ברוךניסנבאום ראובן
נדיבי מרדכיניסנוב ארתור
נדלר אברהםניסני ראובן
נדלר זאבניצן צבי
נדר יעקבניר יעקב
נהוראי בועזניר משה
נהיר אילןנירנברג יעקב
נהרי ליאורהנישט נחום
נוביק יקותיאלנכט דן-תאודור
נוביק שולמיתנלוס רוני
נודל יעקבנמס יהודה
נודלמן שמואלנמצא-בי מרדכי
נויהן חייםנסים אמנון
נוימן אברהםנסים משיח
נוימן אוריאלנסים נסים
נוימן זאבנסים שמחה
נוימן יאירנעים דוד
נוימן משהנעמת אברהם
נויס גד-שמעוןנפרסטק שמואל
נויפלד יצחקנפתלי ישראל
נונברג יעקבנפתלי ליאור
נוני יצחקנפתלי נסים
נוסבאום מנחםנפתלי פרידה
נוסבוים יעקבנצר אייל
נוסינסון דודנקר שלמה
נורלאיוף אהרוןנקש אברהם
נורמנוב דיאזנקש דוד
נזרוב יעקבנרבון דויד
נחום אליהונרקיס מנחם
נחום דודנשבסקי אליהו
נחום יוסףנשלסקי זאב
נחום מיכאלנתן אליעזר
נחום שלוםנתן ישראל
נחושתן בועזנתן משה
נחמד שמריהונתנאל אורי
נחמיאס אברהםנתנזון גדעון
נחמיאס אברהםנתני יגאל
נחמיאס משהנתניאלוף צבי-חי
נחשון אהרן
 
ס
סבאן ישראלסימן טוב יצחק
סבאן שושןסימן-טוב משיח
סבח אליהוסימסולו יצחק
סבח חייםסיני דוד
סבן יהושעסיפורטו אליהו
סגל אריהסירוטקין חיים
סגל אריהסירי מרדכי
סגל גילסל חנן
סגל דוד אריהסלומון אהרון
סגל טארהסלומון אלדה
סגל יאירסלומון אליהו
סגל יהודהסלומון אליהו
סגל יהושעסלומון יהודה
סגל יוסףסלומון יוסף
סגל מיכאלסלומון רוני
סגל מנחםסלונימסקי יהודה
סגל מרדכיסלוניקיו אליהו
סגל משהסלח חיים
סגל שמואלסלט זאב
סגלסון אלחנןסליטינסקי ישראל-פישל
סדי ישעיהוסלימי שמשון
סובלמן דבסלם מנחם
סודאי גיאסלמה אברהם
סווט יאירסלמון מרדכי
סוט צביסלמי אוהודיה
סוטשיק עמנואלסלנר זאב
סויסה ויקטורסלע משה
סויסה ציוןסלע פינחס
סויצקי יחיאלסלפטר אליעזר
סוירי דניסלפטר זאב
סוכר זיוסמו יצחק
סולוביץ אברהםסמו רמי
סולומון אילניתסמואלסדורף ראובן
סולומון רינהסמואלסון חיים-יוחנן
סולומונוביץ ליאוןסמוטריץ יצחק
סולימנוב רחמיםסמי יורם
סולניצה ירחמיאל-דבסמרנו יהושע
סומחייב פסחסנדוסי שמואל
סונינו עמנואלסנדיק אברהם
סוסטיאל טוביהסנדרוב חנוך
סופי יורםסנה יונה
סופר אריהסנואני בנימין
סופר הרצלסעדי משה
סופר יגאלסעדימו דוד
סוקולובסקי יעקבסער עקביא
סוקולובסקי ראובןספונוב משה
סוקל ישעיהוספוקויני דויד
סוקניק מתתיהוספינקלשטיין ישעיהו
סורוקין יחיעםספיר פאול סימון
סטבסקי אברהםספיר שלמה
סטוליאר שמואלספקטור מאיר
סטלר שלמהספקטור צבי
סטניסלבסקי אברהםספקטור שמשון
סטניסלבסקי אלינהספרא ירון
סטרוצ'ובסקי דוד-זלמןספרן מאיר
סטרזמייסטר סרגייסקורניק אברהם
סטרלצין משהסקנדריון מאיר
סיגאוי ששוןסקפה משה
סיגורה יצחקסקרבצקי תמיר
סידון רםסרבנוגורה ישראל
סידי יעקבסרבריאקוב מיכאל
סיט אברהםסרדס משה
סייג אביסרוב יצחק
סייר רוניסרוסי חיים
סילבר מאירסרור חיים
סילש מאירסרי חנן
סימבול יוסףסרי-לוי ארז
סימג'י מנשהסרן דב מרדכי
סימון אברהםסרנגה ראובן
סימון אפריםסרנו ליאטו
 
ע
עבאדי אהרןעזרתי יוסף
עבדו יחזקאלעטור שלמה
עבוד דודעטיה משה
עג'מי נאזם-עזראעטר שלמה
עדופז זאבעטרי שלמה
עדני דודעילם יעקב
עדני משהעין יפתח
עדניה יוסףעיני נסים
עדס מרדכיעמאר אדוארד
עואד משהעמוסי יוסף
עואדי יוסףעמידן בועז
עובד יוסףעמיחי אתיאל
עובד ציוןעמיחי יאיר
עובדיה אברהםעמיקם אברהם
עובדיה יהודהעמיר אילן
עובדיה משהעמיר שלום
עובדיה נסיםעמית מרדכי
עוז גילעמר דוד
עוזיאל משהעמר יהודה
עוזר שמחהעמר רפאל
עוזרי חגיעמראני אליעזר
עוזרי יוסףעמראני ישראל
עוזרי יצחקעמראני סעדיה
עוזרי נוןעמראני שמעון
עוזרי סעדיהעמרם אלברט
עוזרי עזראעמרני מרדכי
עוזרי רביבענבר יאיר
עולמי יעקבענבר מיכאל
עומר חייםענטין אנון
עופרי אברהםענתר אברהם
עופרי יצחקעצבי נתן
עורב אמרודעציוני בנימין
עורי פרץעקד שאול
עורקבי דודעקיס שאול
עזאני אשרעקירב שי
עזאני גולןערב יעקב
עזיז נסיםערוסי נסים
עזר יהודהערן עמירם
עזרא יורםעשרי ציון
עזריה יוסףעשת זאב
עזרן סלמון
 
פ
פאטל דודפליטמן בוריס
פאר ארנוןפליטמן קרלוס-משה
פאר-לי שמואל-דודפליישמן זלמן-אהרון
פבון יעקבפלינט אדם
פבר חייםפליקס אבנר
פבר מאירפלמן גבריאל
פדר דןפלס דוד
פדרגרין אדםפלפלי דורון
פדרמן פנינהפלץ דוד
פדרמסר יעקבפלץ ישראל
פוגל אברהםפלץ נחמן
פוגל דןפלצי שבתאי-חיים
פוגל מנשהפלצמן אליהו
פוגל משהפלק אברהם-יעקב
פוגל צביפלק שאול
פוגמן מרדכי-אהרוןפלש תומס
פודולסקי מרקפנחס אברהם
פוזננסקי חייםפנחס פינס
פוזננסקי יצחקפנחס ראובן
פוזנר גדעוןפנחסי אברהם
פוזנר נחוםפנחסי זכריה
פוזנרסון יעקבפנחסי יצחק
פוחובסקי בן ציוןפניאס שמואל
פוחוצ'בסקי אריהפניז'ל יצחק
פוטחלבניק מנדלפניני אבישי
פוטיכה יהודהפניקה סימון
פוטר נוחפנירי מאיר
פוטרמן ארזפנסו יוסף
פוכטיג יצחקפנסו יצחק
פולאק אריוןפנסו יצחק
פולד ברכהפנסו יצחק
פולורמכר אברהםפנץ נתן
פוליקמן ישעיהופס נתן
פולני אסף-יהודהפסח שמואל
פולסקי משהפסטינג בונק
פולק דניאלפסטרניאק שלמה
פולק מיכאלפסטרנק מאיר
פולק שמואלפסמניק נועם
פולקה שלמהפעור אהרון
פולר אביבהפצ'נובסקי מרדכי
פומס יאירפרבר חנן
פומרנץ דניאלפרגאי רם
פונדילר מרדכיפרגון ויקטור
פונדק אוריפרגל יעקב
פוני מאירפרגר גרשון
פונצ'יק יעקב-מנחםפרגר מקס
פונק גרשוןפרדה יורי
פופלבסקי זלמןפרדו אברהם
פוצ'נגל פרץפרדו מלכה
פוקורני מאירפרדסא עמיר ציון
פוקס חייםפרדר משה
פורגון מרדכיפרובק ברוך
פורטנוב יורםפרויליך רומן
פורטנוי אמירפרוינד אליעזר
פורמנסקי משהפרוכט יוסף
פורן אליאורהפרוכטמן ישעיהו-יצחק
פורניק משהפרום זאב
פורסט יוסףפרומר אברהם
פז (גולדברג) יצחק (איציק)פרופר יהודה
פז צביפרוצל ברוך
פז צביפרוצל צבי משה
פטרון שלמהפרחי חיים
פיבקו ישראלפרחי יוסף
פיגנבוים לויפרחי ישעיהו
פיגר אנהפרחיה אברהם
פיוטרקובסקי אברהםפריבולסקי דב
פיטי נסיםפריבר אלישע
פיטרו מרדכיפריבר יואל
פיטשון מתיאופריברג דניאל
פייג אליעזרפריד אהרון
פייגה ראובןפריד דוד
פייגין מרקפריד יוסף
פייגין רחלפריד יעקב
פייגנבוים יצחקפריד מרים
פייגנבלט אברהםפרידל מרדכי
פייגנבלט יחיאלפרידלין אברהם
פייט יצחקפרידלנד אהרן
פיילכנפלד מיכאלפרידלנדר צבי (אוטו)
פיין אילןפרידלר יואל
פיינבוך יעקבפרידמן אהרון
פיינברג צביפרידמן אהרון
פיינגרט עליזהפרידמן אליעזר
פייר אברהםפרידמן דוד
פיירמן ברוךפרידמן דוד
פיכמן אבידובפרידמן יהושע
פילוסוף אהרוןפרידמן יואל
פיליפינסקי פסחפרידמן יצחק
פיליצר פנחספרידמן יצחק
פילכנפלד יוסףפרידמן יששכר
פילמן ראובןפרידמן ליפא
פימה שלמהפרידמן מאיר
פינגולד אייזיק יהושעפרידמן מנחם
פינגולד יהודהפרידמן מרדכי
פינטו משהפרידמן משה
פינס דבפרידמן עמוס
פינס עמיהודפרידמן שלום
פינצ'בסקי צביפרידמן שלמה
פינק מריםפרידמן שרגא
פינק עמוספרידנזון חיים-חנוך
פינק קלמןפרידקין דוד
פינקוס ירמיהופרידריך אברהם
פינקוס שמחהפריהר יהודה
פינקלשטיין בן שחרפריזנט לאה
פינקלשטיין מרדכיפריזנט שאול
פינקס אלפרדפרייהן צבי
פינקס משהפריימן עקיבא
פינרמן ישראלפרייס אברהם-יצחק
פיסטול אדםפרייס רוני דב-צבי
פיפק חייםפרייר יהושע
פיפקו אלכסייפרילוצקי גדליהו
פיצ'ו יעקבפרימור דני
פיצון נתןפרימן-בן חנוך אברהם
פיצ'ט ליאונרדפרין דוד
פיקמן יהודהפריצקי זרח
פירט אברהםפרישברג פנחס
פירסט יאיר-יששכרפרישמן דן
פירסטנברג אפריםפרל הרצל
פירסטנברג חנהפרל ראובן
פירשט נתן-זאבפרלברגר זאב-עמנואל
פיש אמירפרלמוטר אביתר
פיש ישראלפרלמוטר אהרן
פיש עדניפרלמוטר זאב
פישביין יוסףפרלמוטר יונה-יהושע
פישזון גדליהופרלמן נתן
פישל משהפרלמן שמואל
פישלוביץ גדפרלשטיין אנשל
פישמן גרשוןפרנד אורי-ישראל
פישמן יצחקפרני שלמה
פישמן נתןפרנס אורי
פישר אברהםפרנצוס שמריהו
פישר דודפרנקו דוד
פישר חיים-זאב (ויליאם)פרנקו יצחק
פישר יוסף יום-טובפרנקו יצחק
פישר יעקבפרנקו יצחק
פישר מיכאלפרנקו שמעון
פישר מיכאלפרנקוביץ' יעקב
פכטהולד יואבפרנקל אברהם-אהרן
פכטר בן-עמיפרנקל גדעון
פלג אלישעפרנקל ינון
פלג גדליהופרנקל מאיר
פלג יוסףפרנקל מנחם-שמשון
פלד אלוןפרנקל נפתלי
פלד יאירפרנקל פינחס
פלד מרדכיפרנקל פרץ
פלד שמיתפרנקל רונית
פלדי רמאוןפרסלר אברהם
פלדמן אריהפרץ דוד
פלדמן אשרפרץ חיים
פלדמן דורלפרץ יצחק
פלדמן צביפרץ יצחק
פלדמן ראובןפרץ יצחק
פלדפישר ציונהפרץ מאיר
פלדשטיין יוסףפרקש דני
פלוטניצקי דודפרקש יהודה
פלוטקה זיגפרידפרשטנדיג משה-שבתאי
פלום ברוךפשיגרסקי משה
פלוסקר משהפשקובסקי ישעיהו
פלוצר משהפשקובסקי שמחה
פלח עמוספת אליהו
פלט מתניהפת ברוך
 
צ
צאל עזריאלציטרין שלמה
צבי אליהוצייטלין יצחק
צבי יצחקצייטלין ירחמיאל
צברי שמואלצייכנר מרדכי
צדוק חייםצ'יליבי אברהם
צדוק מיכאלצימרמן יעקב
צדוק משהצימרמן מנחם
צדוק רפאלצינגר יוחנן
צדוק שלוםצינוביץ משה
צדיקיאן הרצלציפה משה
צדיקרין יוסףציפורי דוד
צדק נחמהציפורין משה
צ'ובוטרו יעקב-ישראלציפר רן
צוויג זאב-יוסףציפרשטיין פסח
צוורנר יונהצ'יצ'יק אסתר
צויבל יהודה-אריהציק ישראל
צופיוף-הכהן ירוןציתאיאת יוסף
צוקר משהצ'כנוביץ ישראל
צוקר שמואלצ'ליבי אברהם
צוקר שמואלצמח שלמה
צוקרמן אהרןצמחי סיני
צוקרמן אהרןצ'פ אברהם
צוקרמן גיוראצפדיה ברוך
צוקרמן יצחקצפדיה עובדיה
צוקרמן שמואלצפלינסקי חיים
צוקרמן שמעוןצפרוב דוד
צור דניצפרירי זיוי
צור יגאלצפתי יהודה
צור-מגן דודצקון חיים
ציבין שמריהוצרום גדעון
ציבמן אריהצרום עזריה
ציברסקי בלההצרטקוב ידידיה
ציגל שמואלצרניבסקי אריה
ציון גדעוןצרפתי אוסקר
ציוני מנחםצ'רקוביץ יוסף
ציטאיט יצחקצ'רקסקי דובה
צ'יטיאט עמריצ'רקסקי יהודה
ציטר יוסף
 
ק
קאופמן אהרןקליין שלום
קאופמן מנדלקליינמן עמנואל
קאושנסקי משהקליינצוייג זלמן זאב
קארו יהודהקליינצלר דב
קאשי בנימיןקליינר אליהו
קאשי חייםקלינגר יעקב
קאשי משהקליפצקי אלקה
קבלי אפריםקלמן מרדכי
קבקר יוסףקלמנוביץ גוטמן
קדוש אליקלמנוביץ דינה
קדוש מאירקלנר דב
קדוש ניסיםקלס יגאל
קדוש שלמהקלפהולץ יעקב
קדיס אניסקלפטן זאב
קובי שלמהקלצקו חנוך
קובלנץ יעקב-זאבקלר טובי
קובלסקי ישראל-אליעזרקלר רועי
קובלסקי נוחקלרמן מנחם
קוגמן דודקלשון זאב
קודלר אריהקמזון משה
קוהל חגיקמחי משה
קוזלובסקי מאירקמחי רחל
קוזניק יוסףקמחי רן
קוזק יוסףקמחי שבתאי
קוזר חייםקמחי שלמה
קוזרי שלמהקמיליאן יחזקאל
קוטאי יוחנןקמינסקי יעקב
קוטלצ'וק מנחםקמינר שמחה
קוטלר מנחםקמפינסקי שמשון
קוטנובסקי שלמהקמפפנר משה
קוטר אפריםקמר משה
קוכמן גדעוןקן דרור שלמה
קוכמן שמעוןקנבל שמעון
קוכן שמואלקנדיל יוסף
קולודרו בנימיןקנדלר יצחק
קולמן אביגדורקניאזלר יצחק
קולמן יוסףקניג אריה
קולס זלמןקניגסברגר גרשון
קום נחוםקנמון אורי
קומדי שבתאיקנמון שמואל
קומורניק יצחקקס שלום
קוממי יונהקסב אברהם
קומפורטו שבתקסוטו יעקב
קומפני זאבקסטל אליהו
קונדה חייםקסטן אברהם
קונטי יוסףקסטנבוים אהרון
קונסטבלר יוסףקסטרו אליהו
קונסטנטינו רפאלקסטרו מנחם
קונסנס פנחסקסלמן אריה
קונפינו ברוךקסלר אריה
קונפינו עזראקסלר צבי
קוסובסקי עוזרקעאי-ארצי תומר
קוסטא חיים-רוברטקעתבי שלמה
קוסיוף אפריםקפאטה שבתאי
קופ אפריםקפון אליהו
קופולוביץ שמואלקפון חיים
קופיטו מאירקפון יעקב
קופילביץ יוסףקפטן גדעון
קופל יצחקקפל אהרון
קופל משה-זאבקפלון עודד
קופלר דדי דוידקפלן אורי
קופמן מנחםקפלן אריה
קופץ בנימיןקפלן בנימין
קופר ישראלקפלן זאב
קופרמן חייםקפלן חיים
קופרמן צביקפלן יהונתן
קופרשטיין זאבקפלן יוסף
קופרשטיין שחרקפלן משה
קוצגה מקסיםקצב אביעד
קוציק חייםקצבי זבולון
קוצר אריהקצ'ובה שלמה
קוצרסקי נחוםקציר דן
קורדובה יצחקקצנשטיין רודולף
קורח שלוםקצף אהרון
קורט אמיתיקרודו יעקב
קורן רפאלקרודו יצחק
קורנהויזר נתנאלקרוטקוב אברהם
קורנהנדלר טליהקרויטורו אברהם
קורניצר בלהקרול אריה יעקב
קורנפלד אריה-קלמןקרול יעקב-ישעיהו
קורפל גבריאלקרוליק גולדשמידט רעיה
קורץ מרדכיקרופיבקו יוסף
קורצ'ין עודדקרוצ'יק רפאל
קטלן שלמהקרח אלחנן
קטן אליהוקרטן מיכאל
קטנבורג מרטין-לואיסקרטס צבי
קיבקוביץ דודקרייר שלמה
קידר אוריאלקרין גדעון
קייקוב מנחםקרינסקי צבי
קימלמן הלנהקרינר אליעזר
קינורטי חייםקרמר ז'אן
קינן יוסףקרמר יהושע
קיפניס צביקרמר מאיר
קירשנר שמואלקרמרמן שלמה
קיש אמילקרמרש אביגדור
קלאוזנר אריהקרן אביגדור
קלה אשר-אהרןקרן יקותיאל
קלו יוסףקרן מיכאל
קלוארי מנשהקרן משה
קלומיטי חיקרן שלמה
קלומר אליעזרקרסיק יעקב
קלונר דוד-שלמהקרסנופולסקי זרח
קלז צביקרסנטי אהרון
קליגסברג אלכסנדרקרפ קורל
קליימן יעקבקרקוקלי ששון
קליין יוסףקשי בנימין
קליין יעקבקשי דוד
קליין צבי
 
ר
ראב משהרוטנברג חיים
ראב שמשוןרוטנברג צבי
ראדה מאיררוטנברג רות
ראובן חייםרוטנשטיין אלכסנדר
ראובן עבדרוטקוב מנחם
ראובני אלוןרוטקוביץ עידו
ראוך אליעזררוטשטיין עמנואל
ראוך משהרוטשטיין שלמה
ראוכמן יוסףרוטשילד צבי
ראש גידירויטמן מאיר
רבהון עמנואלרויטמן סוזנה
רבז לסלורויטמן רומן
רביב שמעוןרולניק אריה
רביב שמעוןרום ורנר
רביבו יעישרומי דוד
רביד יובלרומנו אברהם
רבין אוריאלרומנו יעקב דויד
רבין דניאלרון מיכאל
רבין יונהרונן אפרים
רבינוביץ אידוררונן דוד
רבינוביץ' אריאלרונן חיים
רבינוביץ כרמירונן מאיר
רבינוביץ שלמהרונקין עמנואל
רבינוביץ שלמהרוסו רמי
רבינוביץ תנחוםרוסוניק יעקב
רביע עזרארוסטובסקי שמואל
רבנר יגאלרופא אברהם
רבקין אברהםרוקנשטיין יצחק
רבשיר יוסףרורליך יוסף
רג'ואן מנשהרושגולד ברק
רגולנט ירמיהורושה משה
רדומיסלסקי משה-שמואלרותם בנימין
רדזמינסקי יונהרותם מנחם
רדליך חנוךרותם עופר
רהט יותםרז אליעזר
רוב גדעוןרז ברוך
רובין דב יששכררז גד
רובין יצחקרז יהודה
רובינוב שלומיתרזון עידו
רובינשטיין אליהורזיאל בנימין
רובינשטיין אליעזררזיאל דוד
רובינשטיין מנחםרזיאל לאה
רובינשטיין סרגיירזין גיורא
רוגובין אליעזררזניק יאיר
רוגצ'בסקי גדליהורחום עודד
רודובסקי אברהםרחלין עמיקם
רודיק אהרוןרחמיאל לואיס
רודניצקי זאברחמילביץ יאיר
רודניק אברהםרחמילביץ יוסף דוד
רודריג יהושערחמילביץ יעקב-יצחק
רווח משהרחמים אברהם
רוזי שמשוןרחמים יוסף
רוזיליו אהרןרחמים משה
רוזמן משהרחמים משה
רוזן ברוךרחמינוביץ רמי
רוזן יעקבריבלין נמרוד
רוזן ירמיהוריבנבך חיים
רוזן משהריבנבך מנחם
רוזן עוזירייבר פסח
רוזן שלמהרייז נחמן
רוזנבאום יוסףרייזמן אברהם
רוזנבאום מרדכירייזמן יעקב
רוזנבוים אליהורייזר יחזקאל
רוזנבוים זלמןרייך דן
רוזנבוים יוסףרייכהרד קרל
רוזנבוים משהרייכמן גד
רוזנבלום אלטררייכמן עזרא
רוזנבלום אסףרייכנר אילן
רוזנבלום צביריימונד יחזקאל-יהודה
רוזנבלום קלמןרייניץ אברהם צבי
רוזנברג בנימיןריינר יצחק
רוזנברג גדעוןריינר מנחם
רוזנברג חנוךרייס זיו
רוזנברג יעקברייס יעקב
רוזנברג יעקברייף דניאל-עקיבא
רוזנברג ליביורייפר צבי
רוזנברג נוחרייפר רפאל חיים
רוזנברג עמירםרילוב זאב
רוזנהויז משהרימברג יצחק
רוזנטל אשררינגוולד יהודה
רוזנטל גדעוןריצמן מנחם
רוזנטל דבריקה נתן
רוזנטל יעקברכבוך צבי
רוזנטל צבירלה אריה-יהודה
רוזנטל רזיאלרמון נתן
רוזנטל תיאודוררנדל משה
רוזנמן יהונתןרנטוביץ זאב
רוזנמן מרדכירנרט בועז
רוזנפלד יהודהרסולי ישראל
רוזנפלד יחיאלרעני מאיר
רוזנפלד יחיאלרפאל משה
רוזנפלד צפורהרפאלוב נתן
רוזנצוויג משהרפאלוב עמנואל
רוזנצווייג ליאון-יהודהרפאלוביץ דוד
רוזנצויג אשררפאלי גבי
רוזנצויג לאהרפאלי משה-שלמה
רוזנצוייג משהרפאלי שמואל
רוזנר הללרפופורט אליהו
רוזנר יואברפופורט אלימלך
רוט מנחםרפופורט בצלאל
רוט ראובןרפופורט ניקולאי
רוטברג רועירפיקו שמעון
רוטברג שמריהורפס רפאל
רוטה אברהםרפפורט משה
רוטהנדלר אדם יגנסירצ'בסקי אברהם
רוטמן יצחקרצהבי אמיתי
רוטמן מנחםרשקובסקי מאיר
רוטנברג אסף
 
ש
שאנן (ויסמן) אברהםשכן טוב ג'לאל
שאנן שלמהשלג-לבן יעקב
שאשא-שני עובדיהשלו יובל
שבבו משהשלו שאול
שבדרון עמיחישלוזברג דורון
שבח אליהושלום אורי
שביב יואלשלום יחזקאל
שביב יצחקשלום משה
שביב צבישלום משה
שביון אברהםשלום סמי
שבילי יצחקשלומוביץ נפתלי
שבצקי שמואלשלומי אליהו
שבת אפריםשלוס ראובן
שבת אפריםשלוש גבריאל
שבתאי אריהשלזינגר אורי
שבתאי יהונתןשליו יוסף
שבתאי שמעוןשליט משה
שגב יעקבשליסל משה
שדה לבן דורוןשלמה יחיא
שדות אשרשלמה עזרא
שדיאל יהושעשלנקביץ פרץ
שהם רענןשם טוב אליעזר
שהמי עוזרשם טוב בת-שבע
שהרבני יעקבשמאי יוסף
שוארץ אברהם-בצלאלשמאי שלמה
שוארץ אליהושמבדל דוד
שוארץ אפריםשמגר שמואל
שוארץ בן-ציוןשמואל נעים
שוארץ חייםשמואלביץ יהודה
שוארץ חייםשמואלוב נתן
שוארץ יונהשמואלוף בן-ציון
שוארץ יוסף-יוהןשמואלי אלישע
שוארץ מנחםשמואלי דוד
שוארץ נתןשמואלי יובל
שוארץ צבישמואלי יחזקאל
שוארצמן ישראלשמואלי ינון
שוארצשטיין אברהםשמואלי שמואל
שובלי סעדיהשמואלי שמואל
שוהם אבשלוםשמוחה יגאל
שווארצקכל משהשמולביץ אשר
שווילי יעקבשמוקלר אליעזר
שוורץ מרקשמוקלר מתתיהו
שוורץ שירה אורניתשמוש משה
שוורצבוים בן-עמישמחה נועם
שוחט אברהםשמחון אברהם
שוחט עמירםשמחון משה
שוחט רןשמחוני אסף
שוייצר יצחקשמחי יפת
שוייצר שלמהשמחי שאול
שוישה מסעודשמטולסקי יהודה
שולזינגר עמיחישמי אבנר
שולם יעקבשמי יובל
שולמן אריהשמיאן חיים
שולמן ישראלשמיר אליהו
שולמן מנחםשמיר דוד
שומרוני יונתןשמיר דן
שומרוני משהשמיר טליה
שוסהיים יואלשמן שלום
שוסטר יצחק יהושעשמעון כרמל
שוסטרמן צבישמעוני דוד
שופטן שמעוןשמעוני יהונתן
שוץ מרסלשמעוני שמואל
שוקרון שאולשמפן משה
שור אבידעשמר דרור
שוראשי סבחשמרלינג יעקב
שורץ אליעזרשמש רחל
שורץ ברונושמש שמואל
שורץ זלמןשמש שמעון
שורצמן בנימיןשמש שרגא
שורק עדישמשון דנה
שורש אליעזרשמשוני אבינועם
שושן מרדכישמשי עקיבא
שושן נסיםשמשי שלמה
שושני אליעזרשן רן
שושני שמעוןשנבל אריה
שחב יהודהשנהר גדי
שחור אליעזרשני נעמן
שחור מריםשני עירית
שחורי זוסיהשניאור יוסף חיים
שחורי ישראלשנידרמן יעקב
שחורי מלאכישניידר אברהם
שחיבר יוסףשניידר דוד
שחם אילשניידר זבולון
שחם זהרשניידר מקסימיליאן
שחם יעקבשניידר עודד
שחק יאירשנן מיכה
שחר זלמןשנפ אשר
שחר יוסףשנקר יצחק
שחר יוסףשעבי מנחם
שחר יעקבשעיה דויד
שחר מאירשעיו משה
שחרור אברהםשער אבישי
שחרי יאירשפונדר שמואל מנדל
שטאובר דודשפורן ראובן
שטאל זאבשפיגל נחמיה
שטאל רפאלשפיגל רפאל
שטהל ישראלשפיז יעקב
שטוסל אברהםשפיכלר יואל
שטוקמן דודשפילברג דניאל
שטורם אריהשפילנר לאה
שטיבל שמואלשפינדל יהודה
שטיגליץ מיכאלשפיר דב
שטיין אברהם-יצחקשפירא אליעזר
שטיין מאירשפירא בנימין
שטיין מיכאלשפירא ברוך-אשר
שטיין צבי-אריהשפירא יאיר
שטיין שרגאשפירא יגאל
שטיינברג זאבשפירא נטע
שטיינברג יעקבשפירא עתניאל
שטיינברג שמואלשפירא צבי
שטיינוביץ יצחקשפירא שלום
שטייניץ ראובןשפירו דורון
שטיינמן צבישפמי גדליהו
שטיינמץ משהשפן חיים
שטיינר לודויגשפנגנטל יעקב
שטיינשניידר מאירשפניר יצחק
שטל זאבשפר אבישי
שטנג אוהדשפר יוסף
שטנדר זאבשפר מירה
שטנר חן-צבישפר שמשון
שטראוס יוסף-צבישפרוני חיים
שטרית אריהשפרינגמן צבי
שטרן אברהם - יאירשפרינצק אהרן-דוד
שטרן אדירשפרן אשר
שטרן דןשץ תומר
שטרן דןשצוקין מיכאל
שטרן חייםשקדי יוסף
שטרן יוסףשקלנביץ יצחק-מרדכי
שטרן יערישקלנובסקי שמואל-יצחק
שטרן מאירשר הרצל
שטרן מיכאלשרגא יצחק
שטרן שמואלשרגא ישראל
שטרנברג אליעזר-ליפאשרגא מנחם-גדעון
שטרנברג שלמהשרון אברהם
שטרנג שמשוןשרון יעקב
שטרנגלז דבשרון רן
שטרנפלד יצחקשרוני אריה
שטרנפלד משהשרז עמוס
שטרקמן יהושע-השיל צבישריון מיכאל
שטרקשל מיכאלשרייבר אליהו
שי חדד בן ציוןשרם רחמים
שי שלמהשרמה שמואל
שיבק שרגא-יוסףשרמן אהרן
שיוביץ יוסףשרעבי אברהם
שיוביץ צבישרעבי אפרים
שיטרית יהושעשרעבי ארז
שיטרית יצחקשרעבי בנימין
שייביץ שמאישרעבי גדעון
שיין אברהםשרעבי דוד
שיינבוים יריבשרעבי חיים
שיינבלום דבשרעבי יהודה
שיינברג נתןשרעבי יואל
שיינפלד שמואלשרעבי יוסף
שיינקמן יוסףשרעבי יוסף
שיינר רמישרעבי מאיר
שילה צביהשרעבי נתן
שילה שמואלשרעבי סעדיה
שילק משה-יעקבשרעבי עמנואל
שיף יעקבשרעבי שלום
שיף שלמהשרף יהושע
שיפלדרים יהודהשרר אדם
שיפמן אשרשרר אלון
שיפר דודשרר מאיר
שיפר דניאלששו אברהם
שיפרוביץ משהששון אהרן
שיקלי יצחקששון אליהו
שירזי ברוךששון בועז
שירזי דודששון יוסף
שירן יוסףששון יוסף
שכטר אוריששון יחזקאל
שכטר יעקבששון משה
שכטר יעקבששון ניסים
שכטר שלום שמואלששון סלים
שכטר שלמה
 
ת
תג'ר מרדכיתירוש יעקב
תדמור מרדכיתמים יהודה
תובל איתיאלתמיר עקיבא
תורג'מן יעקבתמיר שלום
תורגמן מנשהתעיזי שמואל
תורן אריהתפוחי יצחק
תורן מאירתרדיון אליהו
 


 
* אופן הצגת שמות החללים הינו כמופיע על גבי האנדרטה

צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן. במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל izkor@mod.gov.il.בית יד לבנים

בית יד לבנים

בית יד לבנים
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page