מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי
כביש צומת גבעתי - צומת נהורה
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
א
אבבה אינדשהו שיאיילין תומר
אבי מולו עזראאיכלסוים קובי
אביבי עמנואלאינדיק יעקב
אביטל אברהם אביאיצקוביץ שרגא
אביעני בועזאירז'ק אליעזר
אבנר שלוםאלבוגן עקיבא
אברג'נסקי יעקבאלגמיס יעקב קובי
אברהמוב אברהםאלט מנחם
אברמוב מיכאלאלטמן אבי
אברמוביץ אברהםאליהו עופר
אברמוביץ דודאללוף אורן
אברמוביץ מאיר בן דודאלמדון אמתי
אברמוביץ מאיר בן משהאלמוזלינו משה
אדיב שמואל שמוליקאלמוני- ניצנים
אדלר מרדכיאלמוני- רמת הכובש
אדם רותםאלקלעי יצחק
אדמוני שלוםאלרז מור יהודה
אהליאב זהראלשיך רחמים לוי
אהרוני אהרוןאמזלג גבי
אוורבוך שאולאנדריוס סטנלי
אוחיון יעקבאנטין מאיר
אוחיון עמרםאסולין אברהם אלה
אוטסלברג דבאסולין דורון
אוירבך חייםאסף אלכס
אוירבך שלמהאפלבוים שלמה
אולריך מוריסאפשטיין דבורה
אומשיוב ישראלאפשטיין נתן
אוסטרוביץ אהרוןארביב יוסף
אוסמו יוסףארדיטי אברהם אביבי
אורן אבשלוםארדשטיין דב
אזרק אבנרארזי משה
אטיאס יואלאריאל אביב אבי
אטיה דוד חיארליך אברהם
אטלס חייםארנון יעקב
אידלוביץ יצחקאשטמקר יגאל
אידלסון מרדכיאשכנזי אהרון
איזק אביבאשכנזי דוד
איז'ק אדוארדאשכנזי יעקב קובי
איטח צחיאשכנזי משה
אייזלר דוד
 
ב
באומגרטן יעקבבן-ישראל אבי
באקבה יגאלבן-מנשה מיכה
בגרטוני מקסיםבן-משה משה
בדיחי יהודהבן-נון יואב
בובליל אליהו אליבן-צבי רמי
בוחבוט יוסיבנקוביץ מנוח
בוטא שלוםבסו יוסף
בוטנרו משהבסוקביץ נחמיה
בוירסקי אריהבצלאל אסף אספי
בולמן חייםבקר יצחק
בוקי שמואלבר דגן רן רני
בורגין יהושעבראון מאיר
בורובסקי פנחסברבר שלמה
בורודיצקי אבאברגמן יהונתן
בורנשטיין בןברגר אפרים
בז'ונישוילי אירקליברגר שלמה
ביאליק בן-ציוןברדוגו טל
ביטון עמרםברוד חן חנוך
ביינסאין קסהוןברודסקי מנחם
ביינרט רונן רוניברזובסקי אברהם
בילאוס יעקבברזלי ישראל
בכר יהושעברזלי משה
בכר מיכאלבריק יצחק
בלוך חייםברלין מנחם
בלזר נסיםברמן אריה
בלטי רונןברמן שלמה
בלייער יוסףברנדוין דוד
בן אהרון יוסףברנר יעקב
בנאי לירןברנשטיין מתתיהו
בן-ארי מריםברסקי איסר
בן-דוד יהודהבר-עם אברהם
בן-זכרי עמריברעם יאיר
בן-יהודה אבנרברצלבסקי יבגני
בן-יעקב חייםברקה אלון
בניש שלמהברקוביץ בוריס
בן-ישעיהו יוסףברש יהודה
 
ג
גדעוני ליאלגלדקוב אלכסיי
גובר אפריםגלובר בן דיויד
גוזלן משהגלזר צבי
גוטליב אברהםגליאה אברהם
גוטליב יהודהגליקמן יוחנן
גוטליב יעקבגליקסר מאיר
גוטליבובסקי יהודהגליקשטדט מרדכי
גוטמן חזקי חייםגלס רפאל
גוטסמן ירוןגלפנד יהודה
גוילי יוסיגם יוסף
גולדברג חייםגמליאלי יהושע
גולדברג יוסףגנוט אריה
גולדברג שמעוןגנזמן ולרי
גולדין הדרגנני אורי
גולדמן אברהםגנסין יעקב
גולדמן יואלגנסלר דב
גולדמן יורםגפן ידידיה
גולדמן צביג'רבי עופר
גולדקורן חייםג'רבלי יוסף
גולדשטיין זאבגרבלי צחי
גולדשיין חייםגרובר יעקב
גורבנוב גנאדיגרוס דב
גורדון דוד מנחםגרוס זאב
גורלסקי שמעוןגרוספלד חיים
גיברי חייםגרז'דנסקי דמיטרי
גיגי יעקבגרינברג אברהם
ג'ידא סעדיהגרינברג מנחם
גיסין אריהגרינשטיין יוסף
גל מאיגרינשטיין מנשה
גלבגיסר מנחםגרמן אייל
גלברד אברהםגרנות דרור
גלברד דוד
 
ד
דברשוילי מייקלדורצ'ין שולמית
דהרי כפירדינר איתי
דואק אליהודיסקין אליהו
דובינסקי שלוםדלוג'י דניאל
דובנו יצחקדן גור ערן
דוד בירידניאל נסים
דוד עזראדניאלי עמוס
דוידוביץ גילהדנילוביץ אבי
דוידוביץ מנחםדנציגר יחיאל
דוידסקו אוסקרדנציגר יעקב
דויטשלנד זאבדנציגר ישראל
דולגין משהדרעי אביעד
דומב רועי
 
ה
הבר-מן נעמיהישראלי נבות
הוז יוסףהלפרין אהרון
הולהקר חנוךהלפרין אשר
הופמן דודהלר יצחק
הופמן שאולהנדלסמן אהרון
הורביץ אילון יעקבהסמן משה
הורביץ יוסףהר שרגא
היין צביהרבצ'ק דב
הילר יהודההררי משה
הירש אריההרשקוביץ אליעזר
הירש משההרשקוביץ טוביה
הירשברג אהרוןהרשקוביץ משה
הירשפלד עזרא
 
ו
ובר אליהווינשטוק ישעיהו
ווינרמן מרדכיוינשטיין יובל
וולך אריהויס אלכסנדר
וולף חנןויסברד יעקב
וולפסון רפאלויסמן לאונרדו אלכס
וונסמן צביויסמן רונן ישי
ווסקר ירוןוירובניק זאב
וורשבסקי יעקבולוצ'ק מרדכי
וידר אריהולנשטיין משה
וידר זאבונסובר משה
ויזלטיר יואלוסרברג ברטולד
ויין דניאלוקנין אילן
וייס ראובןוקנין דודו
וייסר מרדכיורבר זאב
וילוז'ני אלחנןורבר יצחק
וינברגר אהרוןורדי רון
ויניק יוסףורם שלמה
וינר דודורנשטיין ישעיהו
 
ז
ז'אן יניבזינגר אבא
זו-ארץ פדהצורזינגר אלכסנדר
זויירמן טוביהזינגר לביא
זולוטוב בצלאלזלינגר ראובן
זיבלין אהרוןזלץ ישעיהו
זייד יוסףזלצמן אברהם
זיידנר שמשוןזלצר אליעזר
זיית עזראזמורסקי אלימלך
זילברמן יוחנןזמסקי ישעיהו
זילברמן ישראלזנגוויל רפאל רפי
זילברשטיין משהזננבליט אברהם
זילברשפיץ אמנוןזקצר שלמה
 
ח
חבה יוסףחמיצר עמנואל
חביב יואלחממי אברהם
חבקין שרגאחממי יצחק
חבשוש נתנאלחממי ציון
חדד אברהםחניה מתן
חובשי יוסףחן-ציון יהודה
חזנוב דניאלחסון דוד
חיון משהחסון מרדכי מוטי
חייט אלכסייחצרוני יצחק
חכים שלמהחרוש עופר
חכמי יוחאי
 
ט
טאובר שלוםטל גיא
טאודורסקו איוון פלורין טאוטלפוס גרשון
טביב זכריהטנדט רון
טבילה אברהםטנצמן מיכאל
טהורי יהושעטנצמן שמחה
טולידאנו יהודהטרחוב יגאל איגור
טולידו סימן-טובטריף יעקב
טייטלבוים יוסף
 
י
יאיר אהרוןינקו משה
יברבוים שמחהיעיש אליהו
יואל יעקביעקובוב שמעון
יולוביץ משהיעקובובסקי ישראל
יונה דודיפה נפתלי
יונה מיכאליפת שלומי שלמה
יוסף ספי מגורי כהןיצחקי יואל
יזרעאל בן ציוןירקוני עודד
יחיא אברהםישינסקי שמואל
יחיה יגאלישראל אריה
ילינק יצחקישראלי יוסף
 
כ
כביר ליאור בנימיןכהן משה
כהן (הרמתי) (עראקי) חייםכהן פנחס
כהן אהרוןכהן שלום
כהן אלעדכהן שלמה
כהן דוד דידיכהנא מנשה
כהן יהושעכהנוביץ גרשון
כהן יורםכובשי יוסף
כהן יחיאלכוכבי דוד
כהן יעקב כמיל אורן
כהן יעקב כץ אברהם
כהן יצחקכץ דב
כהן ישעיהוכץ ישראל
כהן מאיר שלמהכרמי בנימין
כהן מרדכיכרמיאל יהודה
 
ל
לאור ארנוןלוין יעקב
לב חגי חייםלוין פסח
לב יעקבלוין שרגא
לביא יחזקאללוסטיג יהושע
להמן חנןלופס יעקב
לודין שרגאלחזיאל בנימין
לוונברג צבילחר יעקב
לוטטי ישראלליבוביץ דוד
לוי אברהםליבוביץ שמחה
לוי אהרוןליטבק משה
לוי אייללייכטר משה
לוי ברטולדלינדה בצלאל
לוי דבליפשיץ שמואל
לוי יהודהלמברגר אברהם
לוי יהודהלנצמן יוסף
לוי יחזקאללפידות ישראל
לוי משה שיקולפלר אריה אריק
לוי נסיםלקובסקי יעקב
לוי שלמהלרמן יחזקאל
לויט מיכאל
 
מ
מאוטנר שלמהמינץ מאיר שמעון
מאיר אמירמלול יעקב
מדהלה יעקבמלי יוסף
מדינה שלמהמלמד אברהם
מואס מרדכימלמד יוסף
מוגזח יצחקמלמד שלום
מושינסקי משהמלמדובסקי צבי
מושיץ דניאלמלצר אורן אברהם
מושקטל משהמן יוסף
מזר בועזמן ראובן
מזרחי אהרוןמנגל צבי
מזרחי אליהומנדלבוים משה
מזרחי בנימיןמנדלסון מאיר
מזרחי דודמנוביץ יוסף
מזרחי יעקבמנעם רמזי עיסמי
מזרחי יעקב קובימנצור אורן
מזרחי משהמנצור משה
מזרחי שלוםמנצורה יהודה
מט מנדלמנצורי אמיר
מיינפלד גדימסונז'יק זלמן
מיכל ישראלמסורי יצחק
מילנר יוסףמקובסקי אפרים
מילר יעקבמרוויצה ז'לקו
מימון יעקבמרעי נביה
מינץ משהמשען חיים
מינץ אלכסנדר
 
נ
נגטו מולו משהניסטור אהרון
נהרי נירניסים אהוד
נויהויז יצחקניסים בן דוד
נויהן חייםניסים רועי
נוימן איתןניר קובי
נוימן משהנמס יהודה
נוימן צבינסים אפרים
נונברג יעקבנרבט צביקה
נוסבוים יעקבנתנזון טורל
נוסבנד בועזנתנזון יוסף
נטורמן חיים
 
ס
סגל אמירסיגורה יצחק
סגל יאירסייד אופיר ביבי חגי
סגל יהושעסימנטוב יורם
סגל מנחםסימן-טוב משיח
סדן ישראלסינגר יעקב דוד
סויטלמן ברוךסלפטר מרים
סולימן ציוןסמי סימו ניר
סוקל ישעיהוסנדיק אברהם
סוקנוב דניססנדשישץ יעקב
סטולר שלמהסנואני בנימין
סטלר שלמהסרבנוגורה ישראל
סטרינסקי עופר צפרירסרי חנן
 
ע
עבאדי אהרוןעזרי משה
עבאדי אהרון רונןעידו סדן
עבדתי מתןעמאר ויסאם
עובדיה שלמהעמיאור עמיקם
עוז אנזה גילעמי-חי יאיר
עוזרי יצחקעמיר שלום
עומסי זכריהעמר אדרון
עוקשי יוסףעקיבא רוני דניאל
 
פ
פאוך דימטריפלץ ישראל
פבזנר זרובבלפלק אברהם
פדרמסר יעקבפנחס אברהם
פוגל בן-ציוןפנחס אברהם
פוחוצ'בסקי אריהפנחס ראובן
פולורמכר אברהםפניקה סימון
פוליקר יעקב קוביפנקס אברהם
פולסקי משהפנקר זיו
פומרנץ אברהםפפיאן פפי דוד
פוקורני מאירפרוינד יעקב
פוקסמן אלימלךפרוינד שלמה
פייבוש אפריםפרופר יהודה
פייג אליעזרפרחיה אברהם
פיילכנפלד מיכאלפריד אהרון
פיירמן ברוךפריד יוסף
פינק יוסףפרידמן אהרון
פיפק חייםפרידמן יצחק
פיצ'ט ליאונרדפרידמן ליפא
פירשט נתןפרידמן שרגא
פיש ישראלפרידקין דוד
פישביין ארתורפרילוצקי גדליה
פישביין יוסףפרינס מאיר מיכאל
פישר מיכאלפרלמוטר אהרון
פלדקליין אברהםפרנקל מאיר
פלטו משהפרנקל נפתלי
פלס חנןפרץ יצחק
 
צ
צוייג שמואלציננר יוחנן
צוקר שמואלציפה משה
ציגל שמואלציפרשטיין פסח
צ'יזיק מיכאלצ'ליבי אברהם
ציטרין שלמהצמרי צבי
צייכנר נתןצפדיה ברוך
צימרמן יעקבצריקר ישראל
 
ק
קדמון אמנוןקירז'נר חיים
קובי גבריאלקלורמן למה
קובי שלמהקליין אלמוג
קוזק יוסףקליין יעקב
קוכמן שמעוןקלרמן מנחם
קונסנס פנחסקמזון משה
קוסובסקי עוזרקמחזי לילך לילו
קוסובר משהקמחי משה
קוסיוף אפריםקמחי רונן
קופולוביץ שמואלקמינר שמחה
קופמן פנחסקנדלר יצחק
קוצר אריהקניסברג סטיבן
קורן חןקסלמן אריה
קורנגולד יוסףקפלון עודד
קורקוס רוניקפלן אברהם
קזז אפריםקפלן זאב
קזז מאירקפלן יורם
קטנבורג מרטיןקצביץ רני
קידר דולבקרוך יעקב
קיט אופירקרטשבסקי דניאל
קינד דודקרינר אליעזר
קינן אביהואקרסיק אנטולי
קינרייך יהודהקשי בנימין
 
ר
ראב"ד משהרוזנפלד יחיאל
רבינוביץ כרמירוזנפלד נתן
רגב יובלרוזנר הלל דוד
רובינשטיין שלמהרוטמן מנחם
רוגצ'בסקי גדליהורויטרנד דב
רודניק אברהםרומנו יעקב
רודריג יהושערופא אברהם
רוזנבלום מנחםרחמילביץ יעקב
רוזנבלום צבירייז נחמן
רוזנברג אריאלרייך ארבל יצחק
רוזנטל יעקברייפר צבי
רוזנטל צבירפאל משה
רוזנטל רזיאלרפופורט בצלאל
רוזנמן אליעזררפופורט ניקולאי
רוזנפלד אסףרצ'בסקי אברהם
 
ש
שבבאו איינאו איתןשלג-לבן יעקב
שבתאי משה מושיקשלום אילן
שגיא ארזשלום משה
שדמי אברהםשליסל משה
שוארץ ברוךשלמה אהרון
שוארץ חיים יהודהשלמה שלומי יצחק
שוארץ צבישמאי שלמה
שוארצמן נחוםשמואל דב
שוארצשטיין אברהםשמואלוב נתן
שוגרמן דבשמולביץ אשר
שוייצר יצחקשמורק יבגני
שול נפתלישמחי אברהם
שולרר מיהשמיר אליהו
שוסטר יצחקשמן משה
שופק אנטוןשמפן משה
שורץ חיים אהרוןשמשי עקיבא
שורצקכל משהשנוולד מאיר הלוי
שושן ינאישעובי זרח
שחור אליעזרשפיגל נחמיה
שחר אלישפיצר ישעיהו
שחר זלמןשפר שמשון
שטופר חייםשפרן אשר
שטיין אברהם יצחקשצופק מנדל
שטיין משהשצר שאול
שטיינוביץ יצחקשק יעקב
שטינמץ משהשקלנובסקי שמואל
שטל זאבשראל בניה
שטרית רונן אלישרגא אפרים
שטרן אלחנדרושרון יחיאל
שטרן ברוךשרמן אהרון
שיבק איתישרעבי חיים
שייחי תומרשרעבי יוסף
שיינהורן ריצ'רדשרעבי מאיר
שיף יעקבשרעבי מנחם
שיפלדרים יהודהשרף חיים
שיפמן דבשרשבסקי שמואל
שכנס זאבשרשוב אליהו
שכנר צבי
 
ת
תורג'מן מנשהתמרי גלעד
תם אהרון
 


 
* אופן הצגת שמות החללים הינו כמופיע על גבי האנדרטה

צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן. במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל izkor@mod.gov.il.מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי

מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי

מצודת יואב - בית חטיבת גבעתי
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page