הכניסה לבית העלמין הצבאי בהר הרצל

בית העלמין הצבאי בהר הרצל היה עם השנים לאתר הנצחה ממלכתי לתקומת עם ישראל במולדתו.

בקיץ תש"ט (1949) הובאו לפסגת ההר עצמותיו של בנימין זאב הרצל חוזה המדינה היהודית, ונטמנו בו.
באותה עת נקבע כי במורדות ההר ייכון בית הקברות הצבאי של בירת ישראל.

בשל מיקומו הטופוגרפי והסמלי של הר הרצל בפאתיה המערביים של ירושלים, הוקמו במקום זה אתרי זיכרון ייחודיים: אנדרטאות לציון הגבורה היהודית במאבק בגרמניה הנאצית; יד זיכרון לנספים במפעל ההעפלה; חלקות מיוחדות כזו של חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע וכזו של צנחני היישוב שנשלחו לאירופה הכבושה להצלת בני עמם מידי הנאצים; והאנדרטה הממלכתית לחללי פעולות האיבה והטרור. חלקת גדולי האומה, מקום מנוחתם של הנשיאים, ראשי ממשלה ויושבי ראש כנסת ישראל, נחנכה בשנת תשי"ב (1952), והייתה אף היא לחלק מבית העלמין הצבאי. השילוב הייחודי המתקיים בהר הרצל של מקום מנוחתם של מנהיגי התנועה הציונית עם חלקות הנופלים במערכות ישראל ועם חלקת גדולי האומה, מבטא בדרך נוגעת ומרגשת את המשכיות מפעל התקומה ואת החזון הציוני בהגשמתו.

מסלול המבקרים בהר הרצל הוא מסלול מעגלי שראשיתו בכניסה לבית העלמין הצבאי, והמשכו באנדרטאות לחללים יהודים שנפלו טרם הקמת המדינה, בגן הנעדרים לחללים שמקום קבורתם לא נודע ובחלקות חללים שנפלו בקום המדינה ובשנותיה הראשונות. בהמשך עובר המסלול דרך האנדרטה לחללי פעולות האיבה והטרור ודרך אנדרטת "נצר אחרון", ומגיע לחלקת גדולי האומה, לחלקת מנהיגי הציונות ,ולקבר חוזה המדינה- בנימין זאב הרצל.
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page