דף נופל
אש היצירה


אסתר (אסתי) ציילינגולד
נפלה בתאריך: 29.05.1948 בת 23
צבא הולך על קבתו/ רק מקרה מות אחד
תמונת היצירה

כל הזכויות שמורות © 2009. מדינת ישראל, משרד הביטחון. (ראה דף " למבקר באתר" )
Copyright © 2009. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. (see "Notes" page)