דף נופל

טוראי
חיים-דוד (חיימונס) כלף

בן רחל ואברהם

נפל ביום ו' בתמוז תש"ח (13.07.1948)
בן 17 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page