דף נופל

טוראי
ישעיהו סדי

בן יהודית ודוד

נפל ביום י"א באייר תש"ח (20.05.1948)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל מונדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page