דף נופל

טוראי
יעקב (קובי) פרנקוביץ

בן שושנה ואברהם

נפל ביום י"ד באדר א' תש"ח (24.02.1948)
בן ½31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page