דף נופל

טוראי
שלום שרעבי (חגאשי)

בן מרים ואברהם

נפל ביום כ"ד בחשון תש"ט (26.11.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page