דף נופל

טוראי
משה-אריה פרידמן

בן אסתר ואשר-מרדכי

נפל ביום כ' באייר תש"ח (29.05.1948)
בן 18 בנופלו

אצ"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page