דף נופל

טוראי
יצחק (דאוויצ'ו) יצחקוב

בן מארסלה ומשה

נפל ביום ח' בטבת תש"ט (09.01.1949)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page