דף נופל

טוראי
יעקב חוליגואה

בן מזל ומשה

נפל ביום כ"ז בתשרי תש"ט (30.10.1948)
בן ½24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page