דף נופל

טוראי
אהרן בר-דויד

בן דונה וחיים

נפל ביום כ' בשבט תש"ט (19.02.1949)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page