דף נופל

טוראי
שלמה דנינו

בן חנה ורפאל

נפל ביום כ"ז בטבת תש"ט (28.01.1949)
בן 16 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page