דף נופל

טוראי
ליפא הופר

בן סימה ומשה

נפל ביום י"ב באדר ב' תש"ח (23.03.1948)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין גבעת חיים מאוחדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page