דף נופל

טוראי
אריה (אנטי) פולק

בן לאה ודויד

נפל ביום כ"ט בניסן תש"ח (08.05.1948)
בן ½19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page