דף נופל

טוראי
אדגר ארטמן

בן שרה ואלימלך

נפל ביום כ"ה בתמוז תש"ח (01.08.1948)
בן 34 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי בנימינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page