דף נופל

טוראי
דוד מרקוס

בן פרדל ושמואל

נפל ביום כ"ט באייר תש"ח (07.06.1948)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר חוגלהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page