דף נופל

טוראי ראשון
יוסף (יוסי) שלזינגר

בן גיטל-רבקה וישעיהו

נפל ביום י"ג באדר ב' תש"ח (24.03.1948)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין סנהדריה



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page