דף נופל

טוראי
חנן שבח

בן דבורה וציבל

נפל ביום כ"ב באב תש"ח (27.08.1948)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page