דף נופל

רב טוראי
עמינדב (עמי) הלפרין

בן חיה ומיכאל

נפל ביום כ"ב בניסן תש"ח (01.05.1948)
בן ½17 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page