דף נופל

סגן
אריה (כושי) גלוזשניידר

בן דבורה וחיים

נפל ביום כ"ו באייר תש"ח (03.06.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) רמת השרוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page