דף נופל

רב טוראי
שרגא-פייבל שמידלר

בן רצה וישראל

נפל ביום כ"ט באייר תשכ"ז (08.06.1967)
בן 30 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין בני ברק-זכרון מאירכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page