דף נופל

רב טוראי
צבי שטינמן (אבני)

בן בתיה וירחמיאל

נפל ביום י"ח בכסלו תש"ט (20.12.1948)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page