דף נופל

טוראי
אברהם (אבק) אריאלי (ליבלר)

בן הדסה ושמעון

נפל ביום ט' באלול תש"ח (13.09.1948)
בן 42 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל מונדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page