דף נופל

סרן
אברהם (אדי) גרובר

בן פרידה ויהודה

נפל ביום י' באב תש"ח (15.08.1948)
בן ½38 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page