דף נופל

טוראי
שלום טירי

בן יונה וסעדיה

נפל ביום ח' בטבת תש"ט (09.01.1949)
בן 31 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין אבן יהודהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page