דף נופל

טוראי
משה (מיקי) לבני

בן אסתר וארנולד

נפל ביום ב' בחשון תש"ט (04.11.1948)
בן ½35 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page