דף נופל

טוראי
משה (מושיקו) רזון

בן אסטרו ונסים

נפל ביום י' בניסן תש"ח (19.04.1948)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page