דף נופל

טוראי
נסים כהן

בן חנה ופנחס

נפל ביום י"ז בחשון תש"ט (19.11.1948)
בן ½28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוה



כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page