דף נופל

טוראי
אריה קלר

בן הנריאטה ובנימין

נפל ביום ז' בסיון תש"ח (14.06.1948)
בן ½21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page