דף נופל

טוראי
יצחק (הנס) זליגמן

בן אנה וארתור

נפל ביום כ"ב באייר תש"ח (31.05.1948)
בן ½21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page