דף נופל

טוראי
צבי (הרמן) שטרן

בן פרידה והוגו-הרץ

נפל ביום ו' באב תש"ח (11.08.1948)
בן 40 בנופלו

חיל רגלים
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page