דף נופל

טוראי
נחום (נפתלי-הרץ) שטרק

בן חנה וצבי-אריה

נפל ביום י"ג באלול תש"ח (17.09.1948)
בן ½33 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page