דף נופל

טוראי
פנחס כהן

בן שרה וישעיהו

נפל ביום ל' בניסן תש"ח (09.05.1948)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page