דף נופל

סמל
פרץ גרושקה

בן פרידה ופישל

נפל ביום ג' באב תש"ח (08.08.1948)
בן 19 בנופלו

תקשוב
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page