דף נופל

טוראי
אברהם אשכנזי

בן סיטי-יפה ושלמה

נפל ביום ח' בסיון תש"ח (15.06.1948)
בן ½22 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page