דף נופל

טוראי
צבי (הרי) האוזנברג

בן בתיה ומשה

נפל ביום ו' בטבת תש"ט (07.01.1949)
בן ½19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page