דף נופל

טוראי
אריה (לונצ'ה) ברונשטיין

בן רוזה והרמן

נפל ביום י"ד באדר ב' תש"ח (25.03.1948)
בן ½20 בנופלו


מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר סבאכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page