דף נופל

סמל
שלום (שולה) רמפל

בן חנה ויצחק

נפל ביום כ"ב בניסן תש"ט (21.04.1949)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page