דף נופל

טוראי
אליעזר אברמוביץ

בן גיטל ויעקב

נפל ביום כ"ו באלול תש"ח (30.09.1948)
בן ½30 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page