דף נופל

טוראי
יצחק (סלי) וולף

בן אמה ודויד

נפל ביום כ"ז בטבת תש"ט (28.01.1949)
בן ½29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page