דף נופל

טוראי
אורי (אולי) זוסמן

בן פרידה והרברט

נפל ביום ל' בכסלו תש"ט (01.01.1949)
בן 28 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל מונדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page