דף נופל

טוראי
אברהם (קרל) ובר

בן לוציה ואברהם

נפל ביום י' באייר תש"ח (19.05.1948)
בן 45 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רשפוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page