דף נופל

סגן
אריה (צל) איבנט

בן שושנה ודוב

נפל ביום ח' בתמוז תש"ח (15.07.1948)
בן 25 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page