דף נופל

רב טוראי
זלמן גנדלמן

בן ינטה ואייזיק

נפל ביום י"ב בתמוז תש"ט (09.07.1949)
בן ½20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נחלת יצחקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page