דף נופל

טוראי
יצחק גרד

בן חיה וטודרוס

נפל ביום י"ח בתשרי תש"ט (21.10.1948)
בן ½19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page