דף נופל

טוראי
צבי-אריה חינקיס

בן דבורה ויהושע

נפל ביום כ"ז באדר ב' תש"ח (07.04.1948)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page