דף נופל

טוראי
מרדכי מינקובסקי

בן פסל ואברהם

נפל ביום כ"ד באדר א' תש"ח (05.03.1948)
בן 29 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין מגדיאלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page