דף נופל

טוראי
יעקב מרקוביץ

בן שרה וצבי

נפל ביום כ"ג בתמוז תש"ח (30.07.1948)
בן ½26 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נתניהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page